Béres Díj pályázati felhívás

P á l y á z a t i    F E L H Í V Á S

BÉRES díj

elnyerésére

 

A Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet és a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Dékánja közösen pályázatot hirdetnek kiemelkedő tudományos művek (TDK, cikk, szabadalom, könyv, egyéb alkotás) létrejöttének ösztönzésére.

 

A pályázati támogatás célja:

  • egyszeri hallgatói ösztöndíj kiemelkedő tudományos munka anyagi támogatására

 

A támogatási keret összege:

  • összesen 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint. Támogatásban részesül: több pályázat.

 

Pályázati feltételek:

  • a pályázó a 2016/17-es tanévben a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen,

  • az Alapítvány által támogatott tanulmányokban, pályamunkákban a támogatás tényét feltünteti, az Alapítvány nevét jól láthatóan szerepelteti.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • pályázati motivációs levél;

  • magyar nyelvű önéletrajz (1 oldalas);

  • konzulens tanár ajánlása.

 

A pályamunkákat 1 eredeti, aláírt példányban (személyesen vagy postai úton, az alábbi címre), valamint elektronikusan (PDF formátumban, a dekan@mkk.szie.hu e-mail címre) kérjük benyújtani 2017. április 30-ig, az alábbi címre:

SZIE MKK Dékáni Titkárság

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

 

Gödöllő, 2016. július 8.

 

Dr. Posta Katalin, dékán