szamóca Telepítés


A szamóca ültetvény életkorát szabadföldön 1-3 (4), hajtatásban 1-2 évre tervezzük, ezért telepítése nagyon gondos elôkészítést igényel, amely már a megfelelô terület és elôvetemény kiválasztásával megkezdôdik.

A szamócának jó elôveteménye lehet a kertészeti növények közül a káposzta, a sárgarépa, a saláta, a zöldbab, a zöldborsó és egyéb rövid tenyészidejû zöldségnövények, a szántóföldi kultúrák közül pedig az egy- vagy többéves pillangósok, a repce, az ôszi kalászosok, az ôszi takarmánykeverékek és a korán leszántott zöldtrágyanövények. Szamócát szamóca után néhány évig talajfertôtlenítés nélkül nem szabad telepíteni, mert a kártevôk felszaporodása és a talajuntság miatt emelkednek a növényvédelmi kiadások és csökken a termés mennyisége.

A telepítés elôtti talaj-elôkészítés során alakítjuk ki a palánták számára optimális talajállapotot és a talaj megfelelô szintû tápanyagtartalmát. A szakszerû tápanyag-ellátás alapja a telepítés elôtti talajmintavétel és a minta laboratóriumi vizsgálata. (A szamóca számára elég a talaj felsô 30 cm-es rétegébôl venni a talajmintát.) A talajvizsgálati költségek a szakszerû és takarékos mûtrágyahasználat útján bôségesen megtérülnek. A vizsgálat eredményeire alapozva kell további teendôinket (tápanyagfeltöltés mértéke, esetleges talajjavítás, stb.) meghatároznunk. Az istállótrágyát ajánlatos már az elôvetemény alá kell bedolgozni alaptrágyaként. Ennek átlagos mennyisége a talaj humusztartalmától függôen 6-10 kg/m2 között változik. A talaj telepítés elôtti mûvelésére a kora tavaszi ültetéshez ôsszel, a késôbbi ültetésekhez 4-6 héttel az ültetés elôtt kerüljön sor. Ez általában egy 25-30 cm mély szántást és azt követô kombinátorozást foglalja magában.

Az ültetés idejét a szaporítóanyag és a termesztési cél határozza meg elsôsorban, de befolyásoló tényezô lehet a talajállapot is.

Szabadföldön a leveles palánták optimális ültetési ideje a július közepe - augusztus közepe közötti idôszak. Augusztus vége utáni ültetéskor a palánták télre való felkészülése kockázattal jár. A frigo palánták használatának nagy elônye, hogy gyakorlatilag március közepétôl augusztus közepéig bármikor ültethetôk.

A korai (hajtatott) termesztésben nagyon fontos az idôzítés. Ha ôsszel, a késôi ültetés következtében nem erôsödnek meg eléggé a palánták, a lemaradást már nem hozzák be, a tövek és a bogyók kisebbek lesznek, a termésveszteség akár az 50 %-ot is elérheti. A túl korai ültetés következtében a tövek túlságosan megerôsödnek, elágazódnak, ami túl sûrû állományt eredményez és ezzel csökken a koraiság, valamint az átlagos gyümölcsméret is. A legnagyobb termésre tehát akkor számíthatunk, amikor a szamóca természetes évi ciklusához alkalmazkodunk, tehát nyár végén telepítünk.

Frigó palánta telepítésével nyári vagy ôszi érést is elérhetünk. Például a júliusban elültetett frigó palánták október-novemberi termést adhatnak, de ehhez a módszerhez fûtött fóliasátor vagy üvegház szükséges.

Az ültetés történhet kézzel vagy géppel. Bármelyik ültetési módot használjuk, minden esetben ügyelni kell arra, hogy a palánták olyan mélyre kerüljenek, mint amilyen mélyen eredetileg voltak. Ültetés során a palánták gyökérzete körül a talajt gondosan tömörítsük.

Az ültetés utáni legfontosabb ápolási munka az öntözés. A legjobb öntözési mód ilyenkor a 20-30 mm-nyi csapadékot kijuttató kis intenzitású esôztetô beöntözés. Az öntözésen kívül azoknál az állományoknál, amelyeknél a telepítés május eleje után történt - a növények megerôsödése érdekében - az telepítés évében képzôdött virágzatokat és indákat el kell távolítanunk.


A szolgáltatásban szereplõ szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetõk meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!