Diplomaátadó ünnepség 2018 június

A 2017/18-as tanév Diplomaátadó Ünnepségét 2018. június 14-én tartottuk az Aulában. Az egyetemi és kari vezetők mellett megtisztelték ünnepségünket a társkarok vezetői, a külképviseletek és Gödöllő Önkormányzatának küldöttei, valamint Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke is.

Az ünnepségen köszöntöttük a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának állami és egyetemi elismerésben részesült munkatársait:

 • Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Mázikné Dr. Tőkei Katalin egyetemi adjunktus asszonynak.
 • Széchenyi-díjban részesült Dr. Hornok László professor emeritus.
 • Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben részesült Dr. Póti Péter egyetemi docens, intézetigazgató.
 • Nagyváthy János Díjban részesült Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár, intézetigazgató.
 • Egyetemi tanári címet kapott Dr. Heltai Miklós dékánhelyettes.

 A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának felterjesztésében a következő munkatársak egyetemi kitüntetésben részesültek a Szent István Egyetem központi tanévzárón ünnepségén:

 • A Szent István Egyetem Szenátusa Honoris Causa Professzor címet adományozott Dr. Antoine Messean-nek, a franciaországi INRA (Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet) vezető kutatójának.
 • Címzetes Egyetemi Tanári elismerő címben részesült:
  • Dr. Dérer István általános elnökhelyettes úr a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetében a horgászat-halgazdálkodás területén végzett kimagasló tevékenységének egyetemi elismeréseként.  
  • Dr. Lövei Gábor tudományos főmunkatárs az Állattani és Állatökológiai Tanszéken, az állatökológia területen a tudományos és oktatási tevékenységben való folyamatos és aktív részvételének egyetemi elismeréseként.
  • Dr. Makó András Szabolcs tudományos főmunkatárs a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Talajtani és Agrokémiai Tanszéken végzett kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységének egyetemi elismeréseként.
 • SZIE Babérkoszorú arany fokozat oktatói, kutatói kategória kitüntetésben részesült Dr. Katona Krisztián a Vadvilág Megőrzési Intézet egyetemi docense.
 • SZIE Babérkoszorú arany fokozat közalkalmazotti kategória kitüntetésben részesül Csepregi Antalné műszaki ügyintéző.  
 • SZIE Babérkoszorú ezüst fokozat közalkalmazotti kategória kitüntetésben részesül Szörényiné Várszegi Erzsébet igazgatási ügyintéző.
 • SZIE Babérkoszorú hallgatói fokozat kitüntetésben részesül Horváth Enikő hallgató.
 • SZIE Főtanácsos elismerő címben részesült Kiss Katalin ügyvivő szakértő és Bényi Erzsébet igazgatási ügyintéző.
 • SZIE Főmunkatárs elismerő címben részesül Lakatos Tünde gazdasági ügyintéző.

 

A Diplomaosztó Ünnepségen került sor a Kari kitüntető címek átadására.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar vezetése az ünnepélyes Kari Tanévzáró keretében búcsúzott a 2017/2018-es tanévben nyugállományba vonuló vezető oktatójától, Dr. Gyulai Gábor professzor úrtól, aki 1986-tól dolgozott egyetemünkön.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanácsa „Doby Géza” díjat adományozott Dr. Tirczka Imre egyetemi docens részére a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar szolgálatában végzett kiemelkedő és magas színvonalú oktatói-kutatói és nevelő munkája elismeréseként.

A Kari Tanács a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tiszteletbeli Tanácsadója címet adományozott Hidvégi Béla úrnak, a Keszthelyi Vadászati Múzeum alapítójának, világjáró vadásznak a Kar vadgazdálkodási oktatási tevékenységében való együttműködésért.

A Kari Tanács címzetes egyetemi docensi címet adományozott a környezettudományok, a természetvédelem, valamint állattenyésztés-tudományok szakterületén végzett kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységek elismeréseként:

Dr. Makádi Marianna úrhölgynek, a Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársának a Kar Környezettudományi Intézetében;

Horváth Lajos úrnak, a Növényi Diverzitás Központ osztályvezetőjének a Kar Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetében;

Dr. Varga Gábor úrnak, a Hegykői Mezőgazdaság Zrt. elnök-vezérigazgatójának a Kar Állattenyésztés-tudományi Intézetében.

A Kar dékánja lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú szakmai munkájának elismeréséül „Dékáni dicséretben” részesítette Abayné Dr. Hamar Enikő egyetemi adjunktust, Dr. Somogyi Zoltán egyetemi docenst és Dr. Neményi András Béla egyetemi docenst.

A Diplomaosztó Ünnepély keretében adták át A „Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet” által a hallgatóknak felajánlott díjakat. BÁNYAI TAMÁS LÁSZLÓ mezőgazdasági mérnök „BÉRES JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJAT”., míg MUCSI RICHÁRD mezőgazdasági mérnök hallgató és GÖNYE BORBÁLA vadgazda mérnök hallgató  „BÉRES NÍVÓDÍJ”-ban részesült.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar angol nyelvű képzései közül a 2017/2018-as tanév nyári záróvizsgáján a Mezőgazdasági mérnök alapszakon, az Agrármérnöki, a Mezőgazdasági biotechnológus, valamint a Vadgazda mérnöki mesterszakon tettek sikeres vizsgát a hallgatók.

Ugyanebben a tanévben a magyar nyelvű képzések közül a következőkben tettek sikeres záróvizsgát hallgatóink: állattenyésztő mérnök alapszak, kertészmérnök alapszak, vadgazda mérnök alapszak, környezetmérnök alap- és mesterszak, mezőgazdasági mérnök alapszak, környezetgazdálkodási agrármérnök alap- és mesterszak, természetvédelmi mérnök alap- és mesterszak, növénytermesztő mérnök alapszak, agrármérnök mesterszak, mezőgazdasági biotechnológus mesterszak, növényorvos mesterszak, ökotoxikológus mesterszak, takarmányozási- és takarmánybiztonsági mérnök mesterszak, ökológiai gazdálkodási mérnök mesterszak, halászati-halgazdálkodási szakmérnök szak, hulladékkezelési és hasznosítási szakmérnök szak, növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök szak, talajtani szakmérnök szak, vadgazdálkodási szakirányító szak, vetőmaggazdálkodási szakmérnök szak.

 

A fényképeket Balázs Gusztáv készítette.