Vadgazda mérnöki BSc

A képzés célja: A magyar vadgazdálkodás és vadászat nemzetközileg elismert, és nemzetgazdasági szempontból is értékelhető bevételeket nyújtó ágazat. A terület jövőben is magas szintű eredményeinek szakmai letéteményesei a felsőfokú végzettséggel rendelkező vadgazdálkodási szakemberek, a vadgazda mérnökök. Ezért fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink nemzet-közi kitekintéssel is rendelkezzenek és támogatjuk, hogy az európai oktatási csere-programokban is részt vegyenek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vadgazda mérnök (BSc)

Az ideális jelentkező: A biológia és a természettudományok iránt érdeklődő, a természetet kedvelő diákok, akik az új gondolatokat, módszereket és ismereteket szívesen fogadják. A kritikus gondolkodás, az önállóság és a természet kihívásainak elfogadása előny.

Főbb tárgyak: Vadászati állattan, Vadbiológia, Ökológia, Erdészeti alapismeretek, Erdei, mezei és vizes élőhelyek fejlesztése, Halgazdálkodás, Vadászatszervezés, Vadkármegelőzés és vadkár- becslés, Vadgazdálkodás, Vadföldgazdálkodás, Vadgazdálkodási tervezés, Természet- és vadvédelem, Vadegészségtan, Fegyvertan, Vadkereskedelem és vadászati turizmus, Zárttéri vadtenyésztés
Szakirányok és specializációk: A vadgazda mérnöki szakon szakirányok nincsenek. Más intézményektől eltérően a tananyag azonban lehetőséget ad a halászat és halgazdálkodás, valamint a városi vadgazdálkodás alaposabb megismerésére.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: A Magyar Akkreditációs Bizottság támogatta Vadgazda Mester Szak (MSc) alapítását, melyet a SZIE és a NYME közösen nyújtottak be. Az MSc képzés indításának akkreditációja folyamatban van. A legkiválóbb hallgatók tanulmányaikat ebben a képzésben vagy más agrár mester képzésekben is folytathatják. Az MSc fokozatot szerzett hallgatók számára a doktori képzés és a PhD fokozat megszerzésének lehetősége is adott.

A szakma szépségei: Korunk egyik nagy kihívása életünk és környezetünk harmóniájának megteremtése. Világszerte nő az igény olyan új szemléletű szakemberek iránt, akik az ember és környezete kapcsolatát szerves egységben látják, akik megfelelő biológiai-, természettudományi és gazdálkodási alapokkal felvértezve képesek mérnöki módon tervezni és vezetni természeti erőforrásaink megőrzését, ésszerű használatát és környezetünk állapotának javítását.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A vadászati jogszabályok számos munkakör betöltését ilyen végzettséghez kötik. Az EU-csatlakozás kapcsán előtérbe kerültek az agrár-könyezetvédelmi, természetvédelmi és -megőrzési kérdések, amik a felkészült vadgazda mérnökök iránti igény növekedését eredményezik. A megfelelő nyelvtudással rendelkező végzettek a nemzetközi munka-erőpiacon is helyt tudnak állni.