Mesterképzéseink bemutatása (februári kezdés)

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Nappali képzések

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

M

N

A

állattenyésztő mérnöki(1)

támogatott

4

10 < 30

M

N

K

állattenyésztő mérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

biológus(3)

támogatott

4

10 < 30

M

N

K

biológus(3)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)

támogatott

4

10 < 45

M

N

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

környezetmérnöki(1)

támogatott

4

10 < 40

M

N

K

környezetmérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

mezőgazdasági biotechnológus(1)(2)

támogatott

4

10 < 40

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus(1)(2)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

növényorvosi(1)

támogatott

4

10 < 100

M

N

K

növényorvosi(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

növénytermesztő mérnöki(1)

támogatott

4

10 < 40

M

N

K

növénytermesztő mérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

ökológiai gazdálkodási mérnöki(1)

támogatott

4

10 < 30

M

N

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)

támogatott

4

10 < 40

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

természetvédelmi mérnöki(1)

támogatott

4

10 < 40

M

N

K

természetvédelmi mérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

M

N

A

vadgazda mérnöki(1)

támogatott

4

10 < 35

M

N

K

vadgazda mérnöki(1)

400 000 Ft

4

1 < 10

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: állati biotechnológia, növényi biotechnológia.

(3) Választható specializáció: ökológia.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású (egyenesági) szakok közé tatozik, akkor - a korábban szerzett ismeretek megvizsgálására vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen a felsőoktatási intézményben. A kérelem melléklete a leckekönyv vagy az Oklevél Melléklet (minden oldaláról készült) fénymásolata, melyet az alábbi címre kell benyújtania:

Szent István Egyetem
Egyetemi Tanulmányi Hivatal
Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar Tanulmányi Titkárság
Gödöllő
Páter Károly út 1.
2100
 

A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a Kar honlapján található:
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/kreditelismeresi-kerelem

A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.

A jelentkezéshez feltétlen csatolandó dokumentumok: oklevél és oklevél-átlag igazolás, mely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala. Az oklevél-átlag hiánya kizáró jellegű, mert ez képezi a felvételi pontszámítás alapját.

 

Felvételi pontok számítása

 

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagának 18-szorozásával történik. Az oklevél átlaga és minősítése nem ugyanaz a fogalom.
Átlag: 4,22 = szorozható, mert szám, minősítés: jó = nem szorozható, mert szöveg. A jelentkezéshez ezért az oklevélen kívül - ha azon nem került feltüntetésre - feltétlenül csatolni kell az oklevél-átlagot tartalmazó dokumentumot is. Ez lehet az oklevél melléklet vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala, illetve az intézmény által kiadott igazolás.

 

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - oklevélátlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 - 2. intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK részvétel: 3 pont
 - OTDK 1-3. hely: 10 pont
 - OTDK részvétel: 5 pont
 - publikáció: 6 pont
 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

 

Szak

Dokumentumok

minden szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása