Mesterképzéseink bemutatása (szeptemberi kezdés)

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Nappali képzések

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

M

N

A

biológus(3)

támogatott

4

10 < 20

M

N

K

biológus(3)

400 000 Ft

4

3 < 10

M

N

A

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1)

támogatott

4

3 < 10

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1)

400 000 Ft

4

1 < 5

M

N

A

mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)(1)

támogatott

4

3 < 5

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)(1)

400 000 Ft

4

3 < 5

M

N

A

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven)

támogatott

4

3 < 5

M

N

K

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven)

400 000 Ft

4

3 < 5

M

N

A

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (angol nyelven)

támogatott

4

3 < 5

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (angol nyelven)

400 000 Ft

4

3 < 5

M

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)

támogatott

4

3 < 5

M

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)

400 000 Ft

4

1 < 5

 

Részidős képzések

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

M

L

A

állattenyésztő mérnöki(5)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

állattenyésztő mérnöki(5)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(9)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(9)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

környezetmérnöki(2)(4)(10)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

környezetmérnöki(2)(4)(10)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

mezőgazdasági biotechnológus(1)(6)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

mezőgazdasági biotechnológus(1)(6)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

növénytermesztő mérnöki(5)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

növénytermesztő mérnöki(5)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

ökológiai gazdálkodási mérnöki(8)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki(8)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

természetvédelmi mérnöki(7)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

természetvédelmi mérnöki(7)

350 000 Ft

4

1 < 5

M

L

A

vadgazda mérnöki(5)

támogatott

4

10 < 15

M

L

K

vadgazda mérnöki(5)

350 000 Ft

4

1 < 5

(1) Választható specializációk: állati biotechnológia, növényi biotechnológia.

(2) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás, talaj- és vízvédelem.

(3) Választható specializáció: ökológia.

(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 3x1 hetes (összesen 14 nap, amelyből 3 nap szombatra esik) konzultációkon kerül sor.

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 2x1 hetes konzultáción kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 5 hétvégén pénteken és szombaton, naponta 10 órában kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 10 pénteken kerül sor.

(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái kéthetente, összesen hét héten keresztül pénteki és szombati napokon kerül sor, alapvetően napi 10 órában.

(9) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 10-12 pénteken kerül sor.

(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású (egyenesági) szakok közé tartozik, akkor - a korábban szerzett ismeretek megvizsgálásra vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen a felsőoktatási intézményben. A kérelem melléklete a leckekönyv vagy az Oklevél Melléklet (minden oldaláról készült) fénymásolata, melyet az alábbi címre kell benyújtania:

Szent István Egyetem
Egyetemi Tanulmányi Hivatal
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanulmányi Titkársága
Gödöllő, Páter K. út 1. 2100

A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a Kar honlapján található: http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/kreditelismeresi-kerelem

A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.

A jelentkezéshez feltétlen csatolandó dokumentumok: oklevél és oklevél-átlag igazolás, mely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala. Az oklevél-átlag hiánya kizáró jellegű, mert ez képezi a felvételi pontszámítás alapját.

 

Felvételi pontok számítása

 

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Intézményi szabályok

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél átlagának 18-szorozásával történik.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:

 • oklevél átlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 5 pont
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 • Intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 • Intézményi TDK részvétel: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 5 pont
 • Publikáció: 6 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

 

Szak

Dokumentumok

minden szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása