Ökotoxikológus MSc

Az ökotoxikológia a szennyezőanyagoknak az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásával foglalkozik. A környezetbe kerülő káros vegyületek sorsa számos állampolgárt érdekel, hiszen ezek mindannyiunk egészségét és életminőségét befolyásolják. Ezért az ökotoxikológia gazdasági, politikai és társadalmi szempontból is jelentős szakterület. Kedvcsinálónak felsorolunk néhányat a képzés során tanított tantárgyak közül: Ökológia, Toxikológia, Bevezetés az ökotoxikológiába, Környezetszennyező anyagok, Környezetvédelmi analitika, Statisztikai módszerek az ökotoxikológiában, Környezeti problémák modellezése, Mikrobiológia és ökotoxikológia, Hidrotoxikológia, Mezőgazdasági ökotoxikológia, Talajállatok ökotoxikológiája, Madarak ökotoxikológiája, Konfl iktuskezelés, Környezetjog. A mesterszak képzési programjához négy hét szakmai gyakorlat tartozik. A gyakorlati időt ökotoxikológiai vizsgálatokat, kutatásokat, vagy ökotoxikológiai hatósági munkát végző intézményben lehet eltölteni.

A szakon végzett hallgatókra szükség lesz a környezetvédelemmel foglalkozó cégeknél, vállalatoknál, a környezetvédelmi szabályozás kialakítását végző közigazgatási hivatalokban, az államigazgatásban, környezetvédelmi intézeteknél, felügyelőségeknél valamint azoknál a vállalatoknál illetve intézményeknél, ahol a környezetvédelmi monitoring, remediáció és szaktanácsadás áll a tevékenység központjában. Külön kiemeljük, hogy az orvosi, gyógyszeripari, növényvédelmi kutatással, fejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó multinacionális vállalatok az eddigi toxikológiai vizsgálataikat az ökotoxikológia irányába fejlesztik tovább, ami további álláshelyekkel kecsegtet. Természetesen, a képzés kutatásra is alkalmassá teszi a hallgatókat.

 

 

Letölthető dokumentumok: