Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet (AKI)

Az intézethez tartozó tanszékek:

INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Kriszt Balázs, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Kriszt.Balazs@mkk.szie.hu

Az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet 2014-ben alakult két olyan tanszék bevonásával, melyek ekkor már több, mint tízéves munkakapcsolatra tekinthettek vissza. Az Intézet keretei között a Halgazdálkodási Tanszék és a Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék közel hetven oktatója és kutatója dolgozik a Szent István Egyetem gödöllői campusán. Az Intézet főbb kutatási területei a két tanszék profiljához illeszkedően felölelik a halgazdálkodás, akvakultúra, halgenetika, ivarsejtmélyhűtés, vízminőség-monitoring, víztoxikológia, illetve a környezeti mikrobiológia, ökotoxikológia, molekuláris biológia és a szerves anyagok biodetoxifikációja témaköröket. Az elmúlt tíz évben több, mint 150 olyan tudományos közlemény született az Intézetben, mely Természet- és Műszaki Tudományos Index-szel (Science Citation Index, SCI), rendelkező folyóiratban jelent meg. A két szorosan együttműködő tanszék sikeresen hozott létre és tart fenn nívós hazai és nemzetközi partnereivel együttműködéseket. E szakmai kapcsolatoknak köszönhetően fennállása óta az Intézet több, mint húsz tudományos hazai, vagy uniós kutatási projekt és pályázat nyertese, illetve közreműködője volt. A tudományos utánpótlás szempontjából kiemelendő, hogy a nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozott kutatások eredményei az Intézet oktatási tevékenységeinek keretében több, mint ezer hazai és külföldi hallgatóhoz juthattak el. Számos tudományos eredmény (többnyire knowhow) és saját fejlesztésű vizsgálati eszköz van az Intézet tulajdonában, melyeket profitorientált cégek mellett nonprofit szervezetek is hasznosítanak. Az Intézet vezetői és a közreműködő tanszékek saját kutatási területükön nemzetközileg elismert szakértők.

Az intézet megközelíthetősége: