Állattenyésztés-Tudományi Intézet (ÁTTI)

ATTI LogoIntézet honlapja: http://atti.mkk.szie.hu/bemutatkozas

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

 • Állattenyésztési Tudományterület
 • Gyepgazdálkodási Tudományterület

Intézetigazgató:

Dr. Póti Péter egyetemi docens
Poti.Peter@mkk.szie.hu, T.: 1643 mellék

Az intézet bemutatása:

Az Állattenyésztés-tudományi Intézet 2007. április 1-jétől működik, amelynek keretébe két intézeti tanszék (Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék, Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállattenyésztési Tanszék) és egy laboratórium (Szaporodásbiológiai Labor) tartozik.

A különböző oktatási szinteken (egyetemi, főiskolai, BSc, MSc, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) meglévő feladataink – a haltenyésztés kivételével – felölelik az állattenyésztés-tudomány minden területét: állatgenetika, általános állattenyésztés, alkalmazott szaporodásbiológia, kérődző gazdasági haszonállatok (szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés), sertéstenyésztés, baromfi- és kisállattenyésztés, lótenyésztés, kutya- és macskatenyésztés, valamint hobbiállatok tenyésztése.

Az ún. A típusú tantárgyaink tantárgyfelelősei vezető oktatók, ugyanakkor a tanszéki mérnöktől a tanársegédig a fiatalabb kollégák is kellő mértékben vesznek részt az oktatómunkában. Az Intézet tanári kollektívájába tartoznak az egyetemi magántanári, a címzetes egyetemi tanári, ill. címzetes egyetemi docensi, valamint a professzor senior és a professzor emeritus címmel rendelkező, a szakmában elismert hazai és külföldi kollégák.

Hagyományainkat tovább folytatva növelni kívánjuk a külföldi vendég professzorok meghívását a főbb tantárgyak esetében, valamint növelni kívánjuk tevékenységünket a hazánkban történő idegen nyelvű képzés területén, ill. a külföldön folyó ún. rövid időtartamú intenzív oktatási programokban, elsősorban angol nyelven. Jelenleg két szakirányú továbbképzési szak munkáját irányítjuk.

A különböző tenyésztő szervezetekkel (egyesületek, szövetségek), cégekkel és vállalkozásokkal kialakított napi szintű, jó kapcsolat – az elméleti ismeretekkel együtt – jó lehetőséget biztosít a sikeres pályázatok írására és az eredményes kutatómunka végzésre. Az Intézetben művelt kutatási tevékenységek több forrásból támogatottak: FVM, GAK, OTKA, TÉT, innovációs támogatások stb.
Az oktató- és kutatómunkában egyaránt szorosan együttműködünk a GAK Kht. Állattenyésztési tanüzemével (pl. hetesi gyakorlatok, tantárgyi gyakorlatok, kísérletek végzése stb.). A hagyományos (régi) ötéves képzés keretében az Állattenyésztési szakirányt 35-40 hallgató választotta. Az új lineáris képzésben 15-20 fő a hallgatói létszámunk.

Kutatási témák:

 • Különböző legeltetési módok hatása hátrányos ökológiai adottságú területeken.
 • Innovatív piacképes tej- és tejtermékek fejlesztése és előállítása különböző alternatív takarmányozási technológiák esetén.
 • Közvetlen és közvetett energiafelhasználás a sertéstenyésztésben.
 • A szaporodási ciklus perzisztenciájának hosszabbítása tyúk szülőpár állományoknál.
 • Lúd- és tollkutatás. Baromfi ágazatok ökonómiája.
 • Az ultrahang technika alkalmazása a vágóérték előrejelzésénél szarvasmarha, juh és kecske fajokban.
 • Termelés ellenőrzési adatokból – a későbbi termelés alakulásának előrejelzésére alkalmas – új ismeretek felszínre hozása.
 • A testalakulás jelentősége, fontossága a szánhúzó kutyák munkájában.
 • Trichotecénvázas mikotoxinok hatásának vizsgálata baromfi fajokon.
 • A globális klímaváltozások összefüggő hazai hatások és az arra adandó válaszok.

Szakmai kapcsolatok:

 • Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató ZRt.
 • Agro Legato Kft.
 • AgroEurope Kft.
 • Agromilk Kft.
 • Alföldi Garabonciás Kft.
 • Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
 • Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
 • Alltech Hungary Kft.
 • Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztők Magyarországi Egyesülete
 • Argosz-F Bt.
 • ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt.
 • B.S. Agrár Kft.
 • BAROMFI-COOP Kft.
 • BM Oktatási Főigazgatóság
 • Csikós és Társa Kft.
 • Dairy Service Kft.
 • Déli-Farm Kft.
 • Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft.
 • Friesland Hungária Zrt.
 • Fuchs Tej Kft.
 • Gallicoop Zrt.
 • Gallifarm Kft.
 • Génbank-Semex Magyarország Kft.
 • Holstein Genetika Kft.
 • Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
 • ISV Zrt.
 • Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt.
 • Központi Teljesítményvizsgáló Állomás, Atkár
 • La Garonnaise Kft.
 • Limousin Tenyésztők Egyesülete
 • Magyar Állattenyésztők Szövetsége
 • Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete
 • Magyar Juhtenyésztők Szövetsége
 • Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete
 • Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
 • MgSZH Lótenyésztési Főosztály, Sertéstenyésztési Főosztály
 • OMT ZRt.
 • Öko-mintagazdaság, Ballószög
 • Pirex Kft.
 • Pro-Feed Kft.
 • SáGa Foods Zrt.
 • Sebők Mihály, Galló János, Németh János őstermelők
 • Tirus ZRt.
 • Újhelyi Imre Élelmiszeripari Középiskola