Állattudományi Alapok Intézet (ÁTAI)

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

Intézetigazgató:

Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár
Mezes.Miklos@mkk.szie.hu

Az intézet bemutatása:

Intézetünk az infraindividuális biológiai diszciplínáktól a szupraindividuális területekig terjedő oktatási-kutatási-szaktanácsadási feladatokat lát el. Molekuláris állatbiotechnológiai, állattani, állatélettani, állat-egészségtani, takarmányozástani és állatökológiai szakterületeket gondoz. Az egyes szakterületeken folyó munkákról az intézeti tanszékek honlapjain bőséges információ található.

Kutatási témák:

 • Bt-toxint termelõ kukorica hatásai ugróvillásokra (Collembola)

Vizsgálatainkban azt teszteltük, hogy a CryIAb Bt-toxint termelő kukoricafajta valóban hatástalan-e a talaj biológiai aktivitására, valamint ugróvillások terület- és táplálékválasztására. Terepen a biológiai aktivitás alacsonyabbnak bizonyult a Bt-toxint termelő kukorica talajában, mint az izogénes talajban. Páros táplálékválasztási tesztekben a Folsomia candida többször választották az izogénes kukoricát, mint a Bt-toxint tartalmazó párját. Ezek szerint az ugróvillások képesek felismerni és elkerülni a Bt-toxint tartalmazó növényi maradványokat, következésképp a dekompozíciós rendszer működése megváltozhat.

 • Biodiverzitás monitorozás kétéltűekkel és hüllőkkel

A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer Kétéltűek és hüllők protokolljában megjelenő célok és módszerek sokrétűsége miatt a KÖM TVH szükségesnek látta a monitorozó program teljes körű beindítását megelőzően, azok előzetes kipróbálását. Célunk az volt, hogy a protokollban szereplő projektek keretében felvetett kérdések megválaszolhatóságát értékeljük a terepi adatgyűjtések alapján, javaslatot tegyünk a protokollban leírt módszerek, a hosszútávú kivitelezésében felhasználható adatlap esetleges további pontosítására. Összességében megállapítható, hogy a protokoll anyaga jó alapot adott a felmérésekhez, de a helyi specialitásokhoz jobban igazodó, rugalmasabb mintavételezési módszereket kell kialakítani.

 • A természetes eredetű karotinoidok metabolizmusa tyúkfélékben

Néhány természetes karotinoid metabolikus változását vizsgáltuk napos csibében, tojótyúkban és japán fürjben. Kísérleteinkhez karotinoid és retinoid mentes takarmányt fejlesztettünk ki. Napos csibében p.os adagolt karotinoidok felszívódása nem történik meg, de tojótyúkokban eredményesen felszívódnak. A likopin, felszívódását követően a tojó madarak petefészkében deponálódik, ezzel a tojássárgáját eredményesen színezi. Emellett jelezve a lipid-metabolizmussal végbemenő kölcsönhatást a vér és a tojássárgája koleszterin szintjét is csökkenti.

 • Paradicsom és likopin tartalmú melléktermékének hasznosítása élelmiszerek és takarmányok beltartalmi értékeinek növelése céljából

A project kimunkálása során egy likopintartalmú funkcionális élelmiszernek tekinthető tojás termelésének módszerét sikerült kidolgoznunk. Eredményeink szerint a takarmány likopinnal történő kiegészítése mind japán fürj modellben, mind tojótyúkokban kedvező immunmoduláns hatást mutatott. Az eredmények a tojástermelés gyakorlatába átültethetőek.

 • A hús minőségének javítása takarmányozási módszerekkel

A tanszéken zajló kutatások egyik fő iránya a monogasztrikus állatok (sertés, brojler, pulyka, nyúl) húsminőségének meghatározása, javítása illetve az erre ható tényezők vizsgálata. A környezeti tényezők mellet a genetotípus hatását is kutatjuk. A klasszikus húsminőségi paramétereken túl a különböző szervek oxidatív stabilitását, lipid peroxidációs értékeit és zsírsav összetételét is analizáljuk. Célunk ezen eredmények ismeretében a húsminőségét javító takarmányozási módszereket kidolgozni.

 • Egyes élelmiszeripari melléktermékek tárolhatóságának és silózási adalékanyagok hatásának vizsgálata modellsiló rendszerben

Az általunk kialakított modellsiló-rendszerben vizsgáltuk a sörtörköly, kukorica glutén és paradicsomtörköly eltarthatóságát, valamint egyes silózási adalékanyagok (biológiai és szervessav-adalékok, sók, abszorbensek) hatásának összehasonlító elemzését végeztük el anaerob (erjedés) és aerob körülmények között (aerob stabilitásra gyakorolt hatás). Elvégeztük továbbá az erjedésdinamika részletes vizsgálatát az egyes adalékanyagok és azok kombinációinak alkalmazásakor.

 • Egyes mikotoxinok, valamint a szelénterhelés hatásának felmérése a lipidperoxidációra és a biológiai antioxidáns védőrendszerre gazdasági állatokban

A mikotoxinok kémiai szerkezetük, illetve zajló metabolizmusuk, a szelén pedig kémiai tulajdonságai folytán szabadgyök képződést indukálhatnak, illetve terhelhetik a biológiai antioxidáns védőrendszert. Kísérleteink során a mikotoxinok közül az aflatoxin, a fumonizin, az ochratoxin, illetve a T-2 toxin és metabolitjainak sertésre, brojlercsirkére és különböző hal fajokra (afrikai harcsa, ponty), egyes szelén vegyületek hatását pedig baromfi és hal fajokra gyakorolt hatását vizsgáljuk.

 • Embrionális őssejt alapú kardiális sejttenyészetek gyógyszermolekula teszt és szöveti regenerációs kutatásokra
 • Transzgenikus egér modellek létrehozása sejtmagátültetéses klónozással

Szakmai kapcsolatok:

 • BIOMIN Innovative Animal Nutrition GmbH, Herzogenburg, Austria
 • NP Biotech Ltd., Ayr, Scotland
 • National Institute of Animal Science, Hanoi, Vietnam
 • BioTalentum Kft
 • PharmaHungary 2000 Kft
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Wellcome Trust, UK
 • BUSZESZ Zrt.
 • MÉZ-VILÁG Kft.
 • Magyar Természettudományi Múzeum.