Növénytermesztési Intézet (NTI)

Intézet honlapja: http://nti.mkk.szie.hu/

 

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

Intézetigazgató:

Dr. Kassai Mária Katalin egyetemi docens
tel.: 06 (28) 522 000 1677 m., E-mail: kassai.katalin@mkk.szie.hu

Az intézet bemutatása:

A Növénytermesztési Intézet három tanszékre (osztály) tagozódik, melyek a növénytermesztés tudomány három ágának megfelelően a Földműveléstani, a Növénytermesztéstani és a Gyepgazdálkodási tanszékek. Az Intézet a hazai és a nemzetközi agrár oktatás és kutatás elismert intézménye, kutatási eredményei hozzájárulnak a mindenkori kormányzati szakpolitika, valamint az EU döntéshozatali rendszerének munkájához.

A Földműveléstani Tanszék küldetése a tantárgyak magas szintű oktatása, tudományos kutatás, egyetemi- és doktorandusz hallgatók tudományos munkájának irányítása, a gyakorlat segítése különböző területeken. Az oktatott tantárgyaink – Földműveléstan, Földművelés és földhasználat, Energiatakarékos talajvédő talajművelés stb. – a termőtalaj minőségének megőrzését és fejlesztését, az okszerű vetésváltás, a környezetkímélő trágyázás és gyomszabályozás elsajátítását és alkalmazását segítik elő. A hallgatók tudományos és szakmai fejlődésének kiteljesedését két tudományos műhely segíti: Talajminőség fejlesztési és klímakár enyhítési; Biomassza-hasznosítási. E tudományos műhelyek számos országos konferencián nyertes diáknak adtak kutatási lehetőséget, emellett biztos hátteret adtak elméleti és gyakorlati jelentőségű PhD témák kidolgozásához. Tantárgyaink elsajátítását jó tankönyvek (Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés, Földművelés és földhasználat, A szántóföldi talajhasználat alapjai, Environmentally-sound Adaptable Tillage) segítik. Osztályunk munkatársai szoros kapcsolatot tartanak a gyakorlattal. Nemzetközi kapcsolataink a diákok nemzetközi megméretését segítik elő.

A Növénytermesztéstani Tanszék elsődleges feladatának tekinti a növénytermesztéstan tudománykörébe tartozó tárgyak oktatását a különböző szintű és szakirányú képzésekben. Az elméleti képzés mellett fontos szerepet kap a gyakorlati ismeretek átadása. Az oktatás hátterét a különböző témakörökben folytatott, a hagyományos technológia-fejlesztő és a modern kihívások által felvetett kérdésekre választ kereső, kutatások is biztosítják. A kutatásokhoz kapcsolódóan rendszeresen több PhD hallgató folytat tanulmányokat és végez kísérleti munkát a növénytermesztés tudományterülethez kapcsolódóan. A hallgatók felkészülését a Növénytermesztési Osztály munkatársai aktív közreműködésével készült korszerű tankönyv segíti.

A Gyepgazdálkodási Tanszék a legelő- és rétgazdálkodás tudománykörébe tartozó tantárgyak oktatásán kívül kiterjedt kutatási tevékenységet folytat, amelyben vizsgálja többek között a gyepalkotók arányának a takarmány minőségére gyakorolt hatását, vizsgálatokat végez továbbá a pázsit- és sportgyepek tápanyagellátására és nyírási idejére, módjára vonatkozóan. Az osztályon diplomaterves és PhD hallgatók kapcsolódnak a kutatási tevékenységbe. Az oktató munkát korszerű bemutatóanyag és tankönyv segíti.

Kutatási témák:

 • Talajminőség javítás és fenntartás művelési és talajhasználati módszerekkel
 • Klímakár csökkentő talajhasználat és talajművelés
 • A talajtakarás szerepe a talajvédelemben és a klíma stressz csökkentésében
 • Fás- és lágyszárú energianövények tesztelése kedvezőtlen termőhelyen, termesztési technológiáik kidolgozása.
 • Zöldtrágya növények, termesztési technológiáik különböző termőhelyeken
 • Szerves hulladék eredetű termésnövelő anyagok kifejlesztése és felhasználása a szántóföldi növénytermesztésben
 • Az őszi búza termesztéstechnológia elemeinek fejlesztése.
 • Energianövények termesztéstechnológiai fejlesztése.
 • A klímaváltozás növénytermesztési vonatkozásainak kutatása.
 • A precíziós gazdálkodás növénytermesztési módszertana.
 • Természetvédelmi gyepek hasznosítása tejelő juhokkal.
 • Termőterület kímélő legeltetéstechnika kidolgozása.

Szakmai kapcsolatok:

 • MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet Martonvásár
 • MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
 • Agrár-Béta Kft. Dombóvár: Fás- és lágyszárú energianövények tesztelése, technológiai fejlesztés
 • Agroszen Kft. Szentgál: Talajminőség fenntartás sekély termőrétegű talajokon
 • BASF Hungária Kft.
 • BAYER Hungária Kft.
 • Belvárdgyulai Mg. Zrt.: Talajművelés fejlesztés és talajminőség javítás
 • Bóly Zrt. Bóly
 • Dalmandi Mg. Zrt. Dalmand
 • Fertilia Kft.
 • IKR Zrt. Bábolna
 • KITE Zrt. Nádudvar
 • Kverneland Group Hungária Kft. Szolnok: Korszerű talajművelő gépek alkalmazása
 • Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.: A rendszeresen öntözött talajok fizikai és biológiai állapotának fenntartása és javítása
 • Pioneer Hi-bred Magyarország Kft.
 • Prompt-H Kft.: Szerves hulladék eredetű termésnövelő anyagok hasznosítása
 • Róna Kft. Hódmezővásárhely: Talajművelés fejlesztés és minőség javítás eltérő agyagtartalmú talajokon.
 • Syngenta Seeds Kft. Budapest
 • Väderstad Kft. Kápolnásnyék: Korszerű talajművelő- és vetőgépek alkalmazási javaslatai
 • Vertikum Kft. Nagykőrös.