Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet (TTI)

Intézet honlapja: http://www.tti.szie.hu

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

 

Intézetigazgató:

Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens
Centeri.Csaba@mkk.szie.hu
tti.igazgato@mkk.szie.hu

 

Az intézet bemutatása:

A több, mint 20 éven át működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet nyomán 2014 őszén két, egymástól független intézet alakult a Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon belül. Az egyik Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, a másik a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet néven folytatja munkáját. A két Intézet az oktatás és a kutatás terén továbbra is együttműködik.

A Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet munkájának fókuszában a természetvédelem és a mezőgazdálkodás áll. Elképzeléseink szerint olyan mezőgazdaságra van szükség, amely értékes, szermaradványmentes, egészséges, biztonságos élelmiszereket és egyéb nyersanyagokat állít elő, megőrizve a környezete, valamint a természetes ökoszisztémák egészségét. Így nincs pusztító hatással az élővilágra, a tájra, és a benne élő emberre, továbbá az emberi közösségeket és kultúrát azon a helyen képes fenntartani és segíteni, ahol az létrejött, azoknak az embereknek szolgál hasznára, akik helyben élnek és gazdálkodnak. Ezt nevezzük környezet- és tájgazdálkodásnak. Az ilyen gazdálkodási rendszer igényli az ember részvételét, és ezzel, valamint a hozzájuk kapcsolódó, a rájuk épülő tevékenységek révén munkát, megélhetést és elfogadható jövedelmet biztosít a lehető legtöbb ember számára. A Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet a Szent István Egyetemen belül, más egyetemekkel együttműködve, de az országhatáron túl is feladatának tekinti:

  1. a társadalmi-ökológiai rendszerek környezeti, társadalmi gazdasági és kapcsolatainak és jellemzőinek feltárását és bemutatását;
  2. a környezeti-társadalmi adottságokhoz igazodó, és így egyszerre fenntartható és gazdaságilag versenyképes többfunkciós mezőgazdasági rendszerek kidolgozását és az ezekhez kapcsolódó ismeretek és tudás magas szintű átadását;
  3. a természeti értékek védelmének és a természetvédelem érdekeinek képviseletét;
  4. olyan természetvédelmi mérnökök képzését, akik a természeti értékek védelmét és a velük való gazdálkodást elősegítő termelési rendszerek kialakításában képesek közremûködni és megfelelő módon és alapossággal képviselik a természetvédelem érdekeit.