Vadvilág Megőrzési Intézet (VMI)

Intézet honlapja: http://www.vmi.szie.hu/
 
Intézetigazgató:
Prof. Dr. Csányi Sándor
egyetemi tanár, intézetigazgató
 
Az intézet bemutatása:
A VadVilág Megőrzési Intézetet (VMI) a SZIE Szenátusa 2007-ben alapította meg. Az Intézet jogelődje a Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék volt, ami 1994-ben alakult a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai Oktató és Kutató Állomásából. A VMI a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karához tartozik. Feladatai röviden a következők:
A kutatási eredményeken alapuló vadbiológiai és vadgazdálkodási ismereteket oktat nappali és levelező tagozatos formában, alap- (B.Sc) és mesterszakon (M.Sc) illetve a doktori (Ph.D.) képzésben. A VMI a vadgazda mérnök alap- és mesterszak szakgondozó intézete. Ezen túl szintén az intézet feladata az erdőgazdálkodási alapismeretek oktatása a kar képzési programjaiban. A hallgatók a szakterülethez tartozó kötelező vagy választható tárgyak széles köréből válogathatnak, beleértve a diplomadolgozatok elkészítését és az önálló tudományos tevékenységet megalapozó TDK munkát is.
Tudományos kutatások végzése a természeti erőforrások hasznosításával és a velük történő gazdálkodással kapcsolatban. Az Intézet főbb kutatási programjai a gazdálkodási problémákra gyakorlatban is alkalmazható megoldásokat kívánnak adni.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Országos Vadgazdálkodási Adattár fejlesztése és üzemeltetése. Technikai-tudományos háttér és tanácsadás biztosítása a magyarországi gazdálkodó szervezetek és a kormányhivatalok számára.
Az Intézet feladatait 20 munkatárs közreműködésével látja el. Az Intézet saját épületében több mint kétezer könyvet és folyóiratot tartalmazó könyvtár, teljesen felszerelt oktatói kabinet, gyűjteménytár, hallgatói boncoló labor, informatikai hallgatói laboratórium, Wi-Fi hálózat, valamint saját számítógépes hálózat és GIS laboratórium található.
Kutatási témák:

 • Dr. Csányi Sándor

* Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) fejlesztése és működtetése
* Az őz terület-használata alföldi, mezőgazdasági élőhelyen
* A vízivad nehézfém szennyezettségének felmérése
* Vadgazdálkodás, vadászat szabályozása az EU-ban
* Gímszarvas és őz agancsfejlődése különböző élőhelyeken
* Az éti csiga monitorozási rendszerének működtetése

 • Dr. Szemethy László

* Gímszarvas-gazdálkodás átalakításának lehetőségei
* Nagyragadozók hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon
* DALERD Zrt. Körösladányi Vadaskertje természetvédelmi kockázatainak felmérése
* Vadföldek, a kiegészítő takarmányozás, a sózók és a dagonyák jelentősége a nagyvadgazdálkodásban
* Növényevő nagyvad-fajok hatása az erdő felújulására különböző erdőhasználati módok esetén
* A vadetetők hatókörének becslése
* A vaddisznó állomány hatása az Isaszegi vaddisznóskert sástársulásaira
* A gímszarvasok területhasználatának és táplálkozásának jellemzése a vadhús nyomonkövetése szempontjai szerint
* Mezőgazdasági vadkár-formák bemutatása az egyes kultúrnövényfajok különböző fajtáiban

 • Dr. Heltai Miklós

* A vadgazdálkodás szempontjából fontos emlős ragadozók és ragadozó madarak hosszútávú országos, kérdőíves adatgyűjtésen alapuló monitoringja
* Aranysakál visszatelepedésének okai
* Faunaidegen, invazív ragadozó fajok hazai elterjedésének ellenőrzése, e fajok terjedésének megakadályozása
* Ragadozó gazdálkodás fejlesztése a hazai apróvad-gazdálkodás gyakorlatában

 • Dr. Bíró Zsolt

* A borz (Meles meles) terjeszkedésének és vadgazdálkodási hatásainak vizsgálata
* Program a mezei nyúl védelmére (közös projekt a gyöngyösi KRF VÁT-vel)
* Mezei nyúl fajkezelési terv elkészítése
* Vad- és házimacskák élőhelyhasználata és hibridizációja

 • Lehoczki Róbert

* Őzagancsok kémiai összetételének vizsgálata

 • Dr. Katona Krisztián

* Az őszi-téli takarmányozás hatása a növényevő nagyvad-fajok területhasználatára, táplálkozására és a rágáskárra

Szakmai kapcsolatok:

 • FVM
 • Aranyfácán Product Kft
 • Gemenc Zrt.
 • Délalföldi Erdészeti Zrt.
 • Pilisi Parterdő Zrt.
 • Ipoly Erdő Zrt. Bárna Vad Kft.