A „titokzatos” Csörsz-árok

Kutatócsoportunk a SZIE (tíz, az egyetemünkhöz kötődő kutatóval) és a Csörsz-árok Mente Egyesület keretében több, mint egy évtized óta foglalkozik a történelmi Magyarország területén 1260 km hosszan húzódó Csörsz-árokkal vagy Ördög-árokkal. Fellelhető néhány, ma is jól látható szakasza: Alag, Kerepes és Mogyoród határában, Gödöllő és Valkó között, Jászfényszaru, Kisköre, Jászárokszállás, Csány, Visznektől Tarnabodig, Dormánd, Erdőtelek, Debrecen (Nagyerdő), Arad, Temesvár térségében.

Építői 15 millió köbméter földet termeltek ki, a Kárpát-medence legmonumentálisabb építménye. A különböző szakterületek eltérően vélekednek róla, de az uralkodó álláspont a régészeké, miszerint a Római Birodalom elő védvonalaként épült volna a népvándorlás népeinek feltartóztatására, római irányítással, a szarmatákkal építették ki. Véleményünk szerint bármikor és bármilyen céllal épült is, csaknem minden korban felhasználták valamire. Ahogyan láttunk példákat vízelvezetésre az árok segítségével, vagy ahogyan vasúti sín felfektetésre, útépítésre, helyenként pedig birtokhatárra használták az idők folyamán. Máig hasznosítják.

Magyarországon egyetlen kiemelten védett szakasza van Debrecennél. Ugyanakkor a feltehetően egykoron hasonló funkciót betöltő és szintén a rómaiakhoz köthető skóciai Antoninus-fal a Hadrianus fallal együtt ma már a Világörökség részét képezik, és a kulturális- és örökségturizmus fontos célpontjai.

Felmérjük a még látható szakaszokat a határon inneni és a határon túli területeken, környezeti rekonstrukcióval rekonstruáljuk a már betemetett szakaszokat, térképen ábrázoljuk helyes módszerrel (fekete színnel, ember alkotta objektumként).

Térinformatikai rendszerben tároljuk az összes fellelhető adatát:

  • a grafikus adatokat: a Csörsz-árkot ábrázoló történelmi térképeket, a régész Patay-féle felmérést a hatvanas évekből mai tízezres EOTR szelvényeken, légifotókat, űrfelvételeket,  a régi felméréseket kiegészítjük a saját felméréseinkkel,
  • az alfanumerikus adatokat: az irodalmi adatokat, a régészeti adatokat, földrajzi neveket, az összegyűjtött mondákat, fényképeket, tanulmányokat

 Tervezzük a térinformatikai elemzési lehetőségeket.

Célunk a Csörsz-árok védettségi fokozatának erősítése. Ehhez átadtuk a térinformatikai rendszerünket Árgay Zoltánnak (FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály), a látható szakaszok ex lege védettségi fokozatának eléréséért.

Célunk a népszerűsítés is: a Csörsz-árok megismertetése szélesebb rétegekkel, közkinccsé tétele, azért, hogy minél többen megismerjék, megszeressék és védjék.

Ennek érdekében

  • vándorkiállításokat (tíz plakáttal, két makettel, szórólapokkal, TKM füzettel, Csörsz-mondák könyvecskével, Csörsz-árok tanulmányok gyűjteménnyel),
  • szemináriumokat (választható előadásokkal),
  • túrákat szervezünk minden korosztálynak a Csörsz-árok mentén.

A programok célja kultúrtörténeti ismeretterjesztés, kihelyezett történelem óra, szabadidős program, lokálpatrióta együttgondolkodás, a határontúliakkal való együttműködés.

Kapcsolatot tartunk régésszel, hadtörténésszel, különböző szakterületek képviselőivel, a Csörsz-árok mentén érintett polgármesterekkel, magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, általános iskolai és felnőtt drámacsoportokkal, a romániai Bánsági Kárpát Egyesület tagjaival és a Csörsz-árok menti szerbiai verseciekkel.