Előkelő helyre került a SZIE a Times Higher Education nemzetközi ranglistán

A 126-150. közötti helyre rangsorolták a Times Higher Education (THE) Europe Teaching Rankings 2019-es listáján a Szent István Egyetemet.

Mindössze négy magyar egyetem került fel arra a nívós nemzetközi listára, amelyben különböző statisztikai adatok és a hallgatók visszajelzései alapján minősítik az európai felsőoktatási intézményeket. A Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019-es listáján a Szent István Egyetemet 126-150. közötti helyre rangsorolták, ami kiváló teljesítmény, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a tavalyi felmérés során a 200-as besorolásban nem kapott helyet egyetlen magyar egyetem sem. A legjobb három – nem meglepő módon – a University of Oxford (UK),  a University of Cambridge (UK), illetve a University of Navarra (SP). A magyar felsőoktatási intézmények közül a Szent István Egyetem mellett a Semmelweis Egyetem 41. helyen, az ELTE és a Debreceni Egyetem 151-200. helyen került be a rangsorba.

A Europe Teaching Ranking egyetemi rangsor két legfontosabb alappillérét az intézményi statisztikák és a hallgatók egységes angol nyelvű kérdőíven adott értékelése jelentette, melyben 1-től 10-ig terjedő skálán kellett értékelniük az egyetemi oktatás és az intézményben nyújtott szolgáltatások színvonalát. A kérdőív kitért például arra, hogy a hallgatóknak mennyire van lehetőségük kapcsolatba lépni oktatóikkal a tanórákon kívül, hogy milyennek találják az előadótermek, könyvtárak és laboratóriumok minőségét és hozzáférhetőségét, hogy az egyetem a beszéd- és íráskészség, valamint a kritikus gondolkodás fejlesztésével mennyire készít fel őket a munkaerőpiacon való helytállásra, illetve hogy családtagjaiknak és ismerőseiknek mennyiben ajánlanák az egyetem képzéseit. A statisztikai adatok közül figyelembe vették - többek között - az egyetemi dolgozók, oktatók és a hallgatók arányát, a nők és férfiak arányát a hallgatók és a munkatársak között, az egy főre jutó publikációk arányát, valamint az egyetemen folyó tehetséggondozás színvonalát is.

A Szent István Egyetem mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi felsőoktatási színtér aktív szereplője legyen. Egyik oldalról hallgatóink a rendelkezésre álló több mint két millió eurós mobilitási keretösszeg segítségével számos európai vagy tengerentúli országban folytathatnak résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot. Másfelől az intézmény nemzetközi hallgatóvonzó képessége is folyamatosan erősödik: a 2018/19-es tanévben a nemzetközi hallgatók aránya 11,4% volt - jelenleg 88 országból közel 1300 külföldi hallgató folytat tanulmányokat az egyetem különböző campusain.