Felhívás a Paks II. Zrt. tanulmányi ösztöndíjprogramjában való részvételre

A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság fő célja az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, a beruházás lebonyolítása, majd az új blokkok üzemeltetése. Az évszázad magyarországi beruházásához jelentős számú, jól képzett szakemberre van szükség. Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram célja, hogy az energetika, atomenergia iránt érdeklődő fiatalok tanulmányainak támogatásával elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását. A programban részt vehetnek a Szent István Egyetem hallgatói is, akik gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki vagy műszaki menedzser szakokon tanulnak.

Kiknek szól a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

 • Azoknak a középiskolásoknak, akik a paksi Energetikai Technikum és Kollégium (ESZI) tizedik évfolyamát elvégezték és tanulmányi átlaguk minimum 4,5.
 • Azoknak az alapképzés (BSc) 5. félévét a 2019/2020. tanév II., vagy a 2020/2021. tanév I. félévében megkezdő – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 3,5 volt. 
 • Azoknak a mesterképzés (MSc) 1. évfolyamát a 2019/2020. tanév II., vagy a 2020/2021. tanév I. félévében megkezdő – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 3,5 volt, BSc diplomájukat az MSc tanulmányok megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és diplomájuk minősítése legalább „jó”. 
 • A BSc és MSc Tanulmányi Ösztöndíjprogramra az alábbi szakok valamelyikén tanuló hallgatók jelentkezhetnek: biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, fizikus, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, vegyészmérnöki, villamosmérnöki szak.

Mit kínál a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

Alapszakos (BSc) és mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:
A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásának napjától ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke tanulmányaik befejezéséig félévente bruttó 300 000 forint.

Mik az ösztöndíjas kötelezettségei?

Alapszakos (BSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (3,5) . Az Ösztöndíjas vállalja továbbá, hogy BSc tanulmányainak befejezését követően nyilatkozik továbbtanulási szándékáról. 

Mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (3,5). 
 
Az ösztöndíjasok a program során szakmai gyakorlatot teljesíthetnek, továbbá – a Paks II. Zrt. aktuális munkaerő-felvételi lehetőségeinek figyelembevételével – a program végén állásajánlatot kaphatnak.

Az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakon túli jogokat és kötelezettségeket a nyertes pályázó és a Paks II. Zrt. között létrejövő ösztöndíjszerződés határoz meg, amely tartalmazza az ösztöndíj folyósítására, továbbá az ösztöndíjas és a Paks II. Zrt. közötti együttműködésre vonatkozó részletes feltételeket és kötelezettségeket.

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok alapképzésben és mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgatók számára

A kitöltött és aláírt (fenti) jelentkezési dokumentumokat, illetve az alábbiakban részletezett további mellékleteket az osztondij@paks2.hu címre szükséges beküldeni legkésőbb 2020. október 26-án éjfélig.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap;
 • kitöltött, aláírt adatkezelési nyilatkozat; 
 • a pályázat benyújtását megelőző 1 év (2 félév) tanulmányi átlagát igazoló dokumentum (bizonyítványmásolat / leckekönyv másolata);
 • MSc tanulmányokat folytatók esetében az BSc diploma másolata;
 • iskolalátogatási igazolás / hallgatói jogviszony-igazolás;
 • motivációs levél (legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelemben);
 • ajánlólevél legalább egy olyan tanártól, aki a pályázót a középiskolai / egyetemi évek alatt tanította. 

A pályázathoz – amennyiben a pályázó ezek valamelyikével rendelkezik – benyújthatók továbbá az alábbi dokumentumok: nyelvvizsga-bizonyítvány, reáltárgyakra vonatkozó, illetve (elsődlegesen) műszaki szakmai versenyeken elért eredmények, publikációk, valamint egyéb releváns szakmai programokban való részvétel, tevékenység igazolása. 

Az ösztöndíjak odaítéléséről a pályázó által benyújtott dokumentumok formai és szakmai szempontú elbírálását követően a Paks II. Zrt. Bírálóbizottsága dönt.

További részletek

 

CsatolmányMéret
PDF icon 2020_tanulmanyi_osztondij_paks2.pdf2.85 MB