BSc felvételi eljárás

A felvételi eljárás, a jelentkezés feltételei

Kedves jövendőbeli Hallgatónk!

Az alábbiakban a Karunkra történő bejutás lehetőségeiről tájékozódhatsz. Kérünk Téged, hogy figyelmesen olvasd végig sorainkat és amennyiben bármivel kapcsolatban további kérdésed merülne fel, keress minket a lap végén található elérhetőségeinken.

 

A jelentkezés módja…

A 2019.évi általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében elektronikusan az E-felvételi keretében lehet jelentkezni, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztrációt követően lehet igénybe venni. Az elektronikus jelentkezést

a)  ügyfélkapus jóváhagyással vagy

b) a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az „Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190" címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni!

 

A jelentkezés határideje: 2019. február 15.

 

Felvételi összpontszám

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek a számított pontszáma osztatlan képzés esetén eléri a 300 pontot, alapképzés esetén pedig a 280 pontot azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni;( ez az ún. jogszabályi minimumpontszám). Továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2019. július 24-én megállapítandó ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2019. július 10-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja (kivéve, amennyiben a dokumentumok már a jelentkezéskor rendelkezésre állnak, úgy 2019. február 15-ig kell a többletpont-jogcímeket igazoló dokumentum-másolatokat benyújtani!).

1. Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

2. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. Erről bővebben az Egyetemek, főiskolák menüpontban a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések leíró részében olvashat.

Figyelem! Az 1-2. pontszámítási módok közül a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni azon dokumentumok alapján, amelyeket a felvételi eljárás során benyújtott.

 

PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSRE

Pontszámító kalkulátor: A kalkulátor azzal a céllal készült, hogy a jelentkezők számára segítséget nyújtson a (várható) pontszámuk kiszámításában. Érdemes kihasználni a felület adta lehetőségeket, és számításokat végezni, hogy bizonyos eredmény elérése (pl. egy újabb nyelvvizsga megszerzése, vagy valamely érettségi eredmény javítása) hogyan befolyásolja a pontszámot. kalkulátor»

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

  • jogszabály alapján adható többletpontok,
  • képzési területenként adható többletpontok.

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2019. július 10-ig igazolja.

A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

Legfontosabb táblázatok fejezeten belül megtalálható A többletpontok rendszere c. táblázat, amely segítséget nyújt a többletpontot érő jogcímek áttekintésében.

Reméljük, hogy Karunk szakjai felkeltették érdeklődésedet. További információkért keress minket az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: (28) 522-000/1608 mellék

E-mail: felveteli@mkk.szie.hu

Amennyiben személyesen szeretnél ellátogatni hozzánk, VÁRUNK SZERETETTEL!

Címünk: Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Dékáni Titkárság
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Főépület, II. emelet 2008-as szoba