MSc felvételi eljárás

Krediteljárás kezdeményezése

Minden olyan esetben, amikor a Jelentkező olyan mesterszakra adja be felvételi kérelmét, amelyre nem egyenes ágon jelentkezik, (nem a lent felsorolt, a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok valamelyikén végzett,) krediteljárást kell kezdeményeznie!
A krediteljárást a felsőfokú intézményben kell kérvényezni - a jelentkezés előtt vagy ezzel párhuzamosan. Az eljárás részletes leírása megtalálható a http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/mesterkepzeseink-bemutatasa/kreditelismeresi-kerelem menüben.

 

MESTERKÉPZÉSEKRE VALÓ BEJUTÁS

 

Állattenyésztő mérnök mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan alapképzési szak.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági- és gazdálkodási ismeretek. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, gépészmérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, a környezettan alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági-gazdálkodási ismeretek és műszaki ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

 • természettudományos és -mérnöki ismeretek legalább 15 kredit;
 • mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán ismeretek legalább 15 kredit;
 • szakmai ismeretek (agrár-környezetgazdálkodási, környezet és természetvédelmi, környezetfejlesztési ismeretek) legalább 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Környezetmérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: környezetmérnöki alapképzési szak

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

 • természettudományi ismeretek területéről (ezen belül matematika legalább 4 kredit, fizika legalább 4 kredit, kémia legalább 4 kredit, biológia-ökológia legalább 4 kredit) legalább 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, szervezés, projektmenedzsment, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről legalább 10 kredit;
 • környezetmérnöki szakmai alapismeretek [mérnöki ismeretek; egészség-, és munkavédelem, analitika- és méréstechnika, környezettan (talajtan, környezeti kémia, környezetvédelmi biotechnológia); környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem, szennyvízkezelés, levegőtisztaság-védelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, sugárzásvédelem, természeti környezet védelme); környezetelemzés (környezetinformatika, környezetállapot-értékelés); környezetmenedzsment] területén legalább 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Mezőgazdasági biotechnológus mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a mezőgazdasági mérnöki, a biológia, a természetvédelmi mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési területről az erdőmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a biomérnöki szakok.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma

 • természettudományi ismeretek 30-50 kredit;
 • mezőgazdasági és műszaki ismeretek 24-34 kredit;
 • gazdasági és társadalomtudományi ismeretek 6-12 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési területről a tájrendező és kertépítő mérnöki, az élelmiszermérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a földmérő és földrendező mérnöki, az erdőmérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vízügyi üzemeltetési mérnöki, a természettudomány képzési területről a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a műszaki és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

 • természettudományi ismeretek legalább 10 kredit,
 • mezőgazdasági ismeretek legalább 20 kredit,
 • műszaki és szakigazgatási ismeretek legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Növényorvosi mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a mezőgazdasági mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, az erdőmérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki, természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, műszaki képzési területről a vegyészmérnöki alapképzési szak.

A hallgatónak a korábbi tanulmányaiból növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek témakörökből elismerhető legyen legalább 60 kredit. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhat legfeljebb további 24 kreditet, – az előzőekben felsorolt ismeretkörökben – amelyeket a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a mezőgazdasági mérnöki, a növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok:a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbiak szerint:

 • természettudományi ismeretek 18-20 kredit;
 • élettani és biokémiai ismeretek 15 kredit;
 • mezőgazdasági ismeretek 18-20 kredit;
 • gazdasági és gazdálkodási ismeretek 15 kredit;
 • műszaki és jogi ismeretek 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok a mezőgazdasági mérnöki, a kertészmérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma:

 • természettudományos ismeretek 30 kredit;
 • mezőgazdaság tudományi és műszaki ismeretek 25 kredit;
 • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a hallgatónak a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszereznie.

 

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbiak szerint:

 • természettudományi ismeretek (állattan-állatélettan, növénytan-növényélettan, biokémia, mikrobiológia, állategészségtan) területéről 20-26 kredit;
 • mezőgazdasági ismeretek (takarmányozástan, földművelés-földhasználat, gyepgazdálkodás, növénytermesztéstan, állattenyésztéstan) területéről 28-36 kredit;
 • gazdasági és gazdálkodási ismeretek (üzemgazdaságtan, vezetés és szervezés) területén 8-14 kredit;
 • műszaki, informatikai ismeretek (műszaki alapismeretek, informatika) 4-8 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési területről a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a biomérnöki; a természettudomány képzési területről a biológia, a földrajz, a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudomány, a gazdaság- és társadalomtudomány, a műszaki és informatikatudomány területeiről az alábbiak szerint:

 • természettudomány legalább 15 kredit,
 • gazdaság- és társadalomtudomány legalább 10 kredit,
 • műszaki és informatikatudomány legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Vadgazda mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a vadgazda mérnök alapképzési szak

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár és a természettudomány képzési terület szakjai.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit az alábbiak szerint:

 • természettudományi, vadgazdálkodási, vadbiológiai, ökológiai ismeretek területéről legalább10 kredit;
 • erdészeti, mezőgazdasági, környezeti, élőhelyi ismeretek területéről legalább 10 kredit;
 • gazdasági-gazdálkodási műszaki és jogi ismeretek területéről legalább 5 kredit;

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Felvételi pontok számítása

Intézményi szabályok

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagának 18-szorozásával történik. Az oklevél átlaga és minősítése nem ugyanaz a fogalom. Átlag: 4,22 = szorozható, mert szám, minősítés: jó = nem szorozható, mert szöveg. A jelentkezéshez ezért az oklevélen kívül - ha azon nem került feltüntetésre - feltétlenül csatolni kell az oklevél-átlagot tartalmazó dokumentumot is. Ez lehet az oklevél melléklet vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala, illetve az intézmény által kiadott igazolás.

 

Általános pontszámítás

 • 100 pontos rendszer
 • Oklevél átlaga alapján: max. 90 pont
 • Többletpont alapján: max. 10 pont

 

Pontszámítás

Felvételi pontok:
 - oklevélátlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/különdíj: 5 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 - intézményi TDK részvétel: 3 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont
 - OTDK részvétel: 5 pont
 - publikáció: 6 pont
 - szakirányú oklevél: 10 pont
 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. november 15-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

Szak

Dokumentumok

minden szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakirányú továbbképzés igazolása, szakmai tevékenység igazolása