Kreditelismerési kérelem

Kedves Felvételiző!

A mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény feladata megvizsgálni, hogy a jelentkező korábban szerzett oklevele megfelel-e a felvételi követelményeknek.

Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely nem az ún. teljes kreditérték beszámítású (egyenesági) szakok közé tartozik, akkor – a korábban szerzett ismeretek megvizsgálására vonatkozóan – az intézmény hatásköre ún. kredit elismerési eljárást lefolytatni, és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni.

A jelentkező ezért a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kredit elismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen a felsőoktatási intézményben. A kreditelismerési eljárást szakonként kell kérni és lefolytatni.

Az eljárás lefolytatásához kérvényt kell benyújtani. A kreditelismerési eljárás kezdeményezésének lépései az alábbiak:

  1. számlakérő nyomtatványt kitöltve elküldeni a kreditelismeres@mkk.szie.hu emailcímre,
  2. az egyetemtől megkapott számla  - kreditelismerési eljárás - díjának befizetéséről szóló banki bizonylatot, (átutaláskor a számla sorszámára hivatkozzon!)
  3. a kérelem nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány szakra kéri az eljárás lefolytatását,
  4. az elvégzett szak leckekönyvének másolatait (annyi példányban, ahány mester szakot a kérvényben megjelölt) kell mellékelni.

A kérvényt és mellékleteit az alábbi címre kérjük megküldeni:

Szent István Egyetem
MKK Dékáni Titkárság
Gödöllő
Páter K. u. 1.
2100

Kérem, hogy a borítékon feltétlenül tüntesse fel a megpályázott szak/szakok nevét is. Több szak esetén egy borítékban küldhető a kérelem, de annyi leckekönyv/Oklevél Melléklet másolatot kérünk, ahány szakra kéri a kredit elismerési eljárás lefolytatását!

A krediteljárás 7-30 napot vesz igénybe, melyet követően a határozatot a megadott címre postázzuk.

Amennyiben Ön már rendelkezik a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának kredit elismerési határozatával, természetesen csak abban az esetben kell újból benyújtania a kérelmét, ha a jelenlegi jelentkezésénél más MSc szakot/szakokat is megjelölt.