Gyászhír

GYÁSZOL A HAZAI TAKARMÁNYOS KÖZÖSSÉG

A hazai takarmányozástan szellemi vezetője, Schmidt János professzor úr életének 86. évében, 2020. november 17-én elhunyt. Távozásával pótolhatatlan veszteség érte szakmai közösségünket.

Prof. Dr. Schmidt János 1935-ben Feketeerdőn született. Egyetemi tanulmányait jogelőd intézményünkben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán folytatta, ahol 1959-ben szerzett kitüntetéses agrármérnöki oklevelet. Egyetemi évei alatt Horn Artúr és Baintner Károly professzorok voltak nagy hatással rá, akiktől az állattenyésztés és a takarmányozás alapjait, továbbá a kutatás iránti elkötelezettséget sajátította el. Oktatói tevékenységét 1960-ban kezdte a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián, ahol annak jogutó intézményeiben egész élete során dolgozott. A Takarmányozástani Tanszéknek 14 éven át (1987-2001) volt vezetője. A mezőgazdaságtudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1970-ben szerezte meg. Egyetemi tanárrá 1979-ben nevezték ki. A mezőgazdaságtudomány doktora címet 1989-ben kapta meg. A Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben levelező, majd 2007-ben rendes tagjává választotta. A mosonmagyaróvári Kar 2009-ben professzor emeritus címet adományozott számára, amelynek haláláig kutató professzora volt. A Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kara egyetemi magántanári címmel, a Veszprémi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Kaposvári Egyetem pedig díszdoktori címmel tüntette ki.

Kutatásai során a kérődzők energia-, fehérje- és aminosav-ellátásának, a takarmányok konzerválásának, valamint a melléktermékek takarmányozási célú hasznosításának kérdéseivel foglalkozott. Tagja volt annak a munkacsoportnak, amely 1983-86 között javaslatot dolgozott ki a nettóenergia rendszer bevezetésére a szarvasmarha takarmányozásban, majd irányította azt a kutatócsoportot, amely kidolgozta a metabolizálható fehérje rendszert.

Szerzőként és szerkesztőként 12 szakkönyv és egyetemi tankönyv elkészítésében vett részt, amelyek több évtizede az egyetemi oktatás és a tudományos továbbképzés alapvető ismeretanyagát képezik. Schmidt János professzor úr közel 60 éven át segítette agrármérnök generációk mérnökké válását. Negyed évszázada kezdeményezte a takarmányozástannal foglalkozó kutatóhelyek két évenként szervezett találkozóit, amelynek végig aktív szervezője és résztvevője volt.

A maga után hagyott űrt nem fogjuk tudni pótolni, személyének és bölcsességének hiányát mindig érezni fogjuk. Emlékét kegyelettel megőrizzük.