Növényvédelmi Intézet (NVI)

Intézet honlapja: http://nvi.mkk.szie.hu

Intézetigazgató:

Dr. Kiss József, egyetemi tanár
tel.: (+36)28 522000 /1771, E-mail: Jozsef.Kiss@mkk.szie.hu

 

Az intézet bemutatása:

A Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézetének története a múlt század elejére (1924) tehető a Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Növénykórtani Tanszékének, majd Intézetének megalapításával.

A jelenlegi Növényvédelmi Intézet a korábbi Növényvédelemtani Tanszék és a Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék egyesülésével 2007. április 01-én jött létre.

Az Intézet mintegy 25 oktatójának, kutatójának és doktoranduszának tevékenysége kiterjed egyrészt a növényvédelem klasszikus diszciplínáira (növénykórtan, növényvédelmi állattan, gyomszabályozás), ezek rendszerben történő kezelésére (integrált védelem, integrált és ökológiai gazdálkodás növényvédelme), és egyes a kutatás-fejlesztés és innováció szempontjából kiemelt területekre, mint például molekuláris módszerek alkalmazása, biológiai védekezési módszerek fejlesztése, géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatelemzése.

A fenti területek és így az intézet aktivitása nem választható el a növényvédelem tágabb kihatásaitól, mint például a környezet védelme, a biológiai sokszínűség megőrzése, az élelmiszerminőség.

A Növényvédelmi Intézet a számos tantárgyat oktat különböző BSc és MSc képzésekben, vezeti a Növényorvos MSc szakot és része a Növénytudományi Doktori Iskolának.

K+F+I munkáiban a hazai pályázatok mellett konzorciumi partner vagy koordinátor volt több nemzetközi (FAO és EU) projektnek, pl.:

Endure: European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategies. EU-6 Framework Project

DiabrAct: Harmonise the strategies for fighting Diabrotica virgifera virgifera. EU-6 Framework Project

Integrated Pest Management for Western Corn Rootworm (WCR) FAO GTFS/RER/017/ITA