MKK átmeneti időbeosztás 2019/20 tanév

Tisztelt Kari Polgárok!

A vészhelyzetre tekinettel  a Rektor Úr 2/2020 (III.25) sz. rektori utasítást adott ki, amely tartalmazza a 2019/20 tanév tavaszi félévének átmeneti időbeosztását. A rektori utasítás és az egyetem teljes időbeosztása az alábbi linken érhető el:
A link: https://szie.hu/sites/default/files/szie_atmeneti_idobeosztas_201920_tanev.xlsx

A rektori utasítás mellékletének kivonataként elkészült Kari átmeneti időbeosztás elérhető a http://mkk.szie.hu/oktatas/tanev-idobeosztasa linken.


Dear Faculty Citizens,

In view of health emergency, 2/2020. (III.25) Rector's Decision has been issued, which includes the revised schedule of the Szent István University. The Rector's Decision and the full revised schedule of the University is available at https://szie.hu/sites/default/files/szie_atmeneti_idobeosztas_201920_tanev.xlsx

As an extract of the full schedule Revised schedule of the Faculty is available at http://mkk.sziu.hu/education/timetables

Modified academic schedule of the Faculty of Agricultural Sciences for the 2019/20 academic year.pdf