MKK Diplomaosztó ünnepség 2019

Diplomaátadó ünnepély – 2019. június 13.

„Ünnepnapra ébredtünk! Ünnepre, ami a jól végzett munka eredménye.”

A 2018/2019-es tanév tavaszi záróvizsgaidőszakában végzett hallgatóknak ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az oklevelek a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, a Szent István Egyetem rektori vezetése, a társkarok dékánjai, valamint a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja.

Külön öröm volt számunkra, hogy itt köszönthettük Ecuadori nagykövetasszonyát, valamint Koszovó és Dél-Afrika nagyköveteit, akik végzős hallgatóink tiszteletére vettek részt az ünnepségen.

Dr. Palkovics László rektor úr köszöntője után Dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár asszony köszöntötte az ünnepségen részt vevőket, melyet Dr. Heltai Miklós dékán úr ünnepi beszéde követett. „Ünnepnapra ébredtünk! Ünnepre, ami a jól végzett munka eredménye. A ma felavatandó új mérnök nemzedék minden tagja, elődjeikhez hasonlóan, komolyan vette a feladatát. Az általa választott tudományterület ismereteiben elmélyedt, amit lehetett az egyetemen megtanult. Az ünnep után a munka következik. De ez csak eggyel több ok arra, hogy életünket vidáman, munkánkat örömmel végezzük mindannyiunk javára.” 

Az ünnepi köszöntőt a kari kitüntetések átadása követte. A Kar Doby Géza díjban részesítette Dr. Szoboszlay Sándor egyetemi docens urat. Tiszteletbeli tanácsadó címet adományoztak az MKK-val hosszú évek óta az oktatás és kutatás területén sikeresen együttműködő személyeknek: Polgár Tibornénak, Dr. Gregosits Balázsnak, Mihálovits Istvánnak és Palánki Gábornak. Címzetes egyetemi docensi címet kapott Dr. Micsinai Adrienn, Dr. Kutasi József és Dr. Németh Zoltán. Dékáni dicséretben részesült: Dr. Kampfl Györgyi, Ancsin Zsolt, Dr. Balla István, Dr. Kovács-Gergő Péter és Dr. Waltner István. A Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszéke Holly László emlékdíjat adományozott Sára Jánosnak. Az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet intézetigazgatói dicséretben részesítette Rácz-Vigh Zitát és Regős Diánát.

21 hallgató részesült dékáni különdíjban a tanulmányi idő alatti egyenletes, kimagasló teljesítményéért és a záróvizsgán nyújtott kiváló szerepléséért. Ezt követően a Hallgatói Önkormányzat az „Év hallgatója” kitüntetést átadta Grimm Dorottyának.

A hagyományoknak megfelelően minden diplomaátadó ünnepségen egy-egy szakfelelős búcsúzik a hallgatóktól. Most Dr. Tőzsér János professzor úr az állattenyésztő mérnök alap- és mesterképzés szakfelelőseként búcsúztatta a hallgatókat.

A hallgatók nevében Zakar Dávid természetvédelmi mérnök BSc szakos hallgató mondta el útravaló gondolatait, míg a végzős évfolyamok nevében Antal Renáta Teodóra okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök búcsúzott.

A magyar és angol nyelvű fogadalomtételt követően 242 végzett hallgató vehette át alap- és mesterszakon, illetve szakirányú továbbképzésen megszerzett oklevelét.

A műsort a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjai, a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei: Heltai Fruzsina és Heltai Zita, továbbá a karon végzett Jeny José hallgató és külföldi zenésztársai szolgáltatták és tették színessé.

A fotókat Balázs Gusztáv készítette.

Összeállította: Orbánné Dobrovits Katalin