Álláslehetőség a Magyar Államkincstárnál

A Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya
pályázatot hirdet
jogcímkezelői feladatkör
határozott idejű
kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú szakképzettség, elsősorban  agrár, közgazdasági, műszaki és államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

Az ellátandó feladatok:

 • Jogszabály-tervezetek véleményezése, támogatás igénybevételéhez szükséges közlemények, nyomtatványok és tájékoztató anyagok előkészítése.
 • Az intézkedések hatályos jogszabályokban és belső szabályozókban rögzítetteknek megfelelő végrehajtása és a támogatási rendszer működtetése.
 • A beérkezett kérelmek elbírálása, döntések elkészítése támogatási illetve egyéb jogosultságokról, az intézkedésben való jogosulatlan részvételről, az alkalmazandó szankciókról, szabálytalanságok megállapítása és jelentése, továbbá a támogatások kifizetésének engedélyezése.
 • Fellebbezések és Kifogások alapján az elsőfokú döntések, illetve a másodfokra történő felterjesztések előkészítése.
 • A kérelmek bírálatához szükséges informatikai támogatási rendszerekkel szembeni követelmények kidolgozása, tesztelési feladatok elvégzésében való közreműködés.
 • Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások, jelentések, beszámolók, kimutatások, tájékoztató levelek készítése.
 • Program- és projektmonitoring feladatok elvégzése.
 • Uniós, igazolószervi és felügyeleti ellenőrzések kapcsán felmerülő feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás az intézményen kívüli illetve belüli szervezetekkel/szervezeti egységekkel.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve egyéb belső szabályzókban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

Kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • rugalmas, nyitott személyiség,
 • ügyfél-orientáltság,
 • terhelhetőség és monotonitástűrés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás,
 • proaktivitás (kezdeményező készség, felelősségvállalás),
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • teljesítményorientáció,
 • Office programok felhasználó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államigazgatási tapasztalat, közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • projektmenedzsment területen szerezett tapasztalat,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • angol nyelvtudás.

Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár, Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya, 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

A meghirdetett álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2021. február 28., 2021. augusztus 24., 2021. december 15., 2024. május 20.,  napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • Részletes szakmai önéletrajzot.
 • Motivációs levelet.
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.
 • Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.

A pályázatokat elektronikusan az VTF-titkarsag@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a feladatkör pontos megnevezését „jogcímkezelő”.

A feladatkörrel kapcsolatosan további információt a VTF-titkarsag@allamkincstar.gov.hu e-mail címen nyújtunk.

A jelentkezések elbírálásának határideje folyamatos.

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.


A Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya
pályázatot hirdet
jogcímkezelői feladatkör
határozatlan idejű
kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú szakképzettség, elsősorban  agrár, közgazdasági, műszaki és államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

Az ellátandó feladatok:

 • Jogszabály-tervezetek véleményezése, támogatás igénybevételéhez szükséges közlemények, nyomtatványok és tájékoztató anyagok előkészítése.
 • Az intézkedések hatályos jogszabályokban és belső szabályozókban rögzítetteknek megfelelő végrehajtása és a támogatási rendszer működtetése.
 • A beérkezett kérelmek elbírálása, döntések elkészítése támogatási illetve egyéb jogosultságokról, az intézkedésben való jogosulatlan részvételről, az alkalmazandó szankciókról, szabálytalanságok megállapítása és jelentése, továbbá a támogatások kifizetésének engedélyezése.
 • Fellebbezések és Kifogások alapján az elsőfokú döntések, illetve a másodfokra történő felterjesztések előkészítése.
 • A kérelmek bírálatához szükséges informatikai támogatási rendszerekkel szembeni követelmények kidolgozása, tesztelési feladatok elvégzésében való közreműködés.
 • Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások, jelentések, beszámolók, kimutatások, tájékoztató levelek készítése.
 • Program- és projektmonitoring feladatok elvégzése.
 • Uniós, igazolószervi és felügyeleti ellenőrzések kapcsán felmerülő feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás az intézményen kívüli illetve belüli szervezetekkel/szervezeti egységekkel.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve egyéb belső szabályzókban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

Kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • rugalmas, nyitott személyiség,
 • ügyfél-orientáltság,
 • terhelhetőség és monotonitástűrés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás,
 • proaktivitás (kezdeményező készség, felelősségvállalás),
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • teljesítményorientáció,
 • Office programok felhasználó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államigazgatási tapasztalat, közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • projektmenedzsment területen szerezett tapasztalat,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • angol nyelvtudás.

Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár, Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya, 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Az álláshely határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • Részletes szakmai önéletrajzot.
 • Motivációs levelet.
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.
 • Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.

A pályázatokat elektronikusan a VTF-titkarsag@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a feladatkör pontos megnevezését „jogcímkezelő”.

A feladatkörrel kapcsolatosan további információt a VTF-titkarsag@allamkincstar.gov.hu e-mail címen nyújtunk.

A jelentkezések elbírálásának határideje folyamatos.

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.