Szakirányú továbbképzések

2017/2018. tanév tavaszi félévére meghirdetésre kerülő szakirányú továbbképzési szakok

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

  • Jelentkezési határidő: 2017. december 20.
  • Jelentkezés díja: 7800 Ft
  • Befizetés módja: átutalás a jelentkezési lapon megadott bankszámla számra.
  • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.
  • Képzés helye: Gödöllő
  • Képzés kezdete: 2018. február

 

  • Általános információk: Szabóné Péli Anasztázia - Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 522-000/1604, email: peli.anasztazia@mkk.szie.hu
  • Szakspecifikus információk: lásd az egyes szakok leírásánál.

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

halászati-halgazdálkodási

140 000 Ft

4

15 < 30

félévente háromszor egy hét

Részvétel feltétele: Agrár képzési terület mezőgazdasági, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapszintű mérnök szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: halászati-halgazdálkodási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

140 000 Ft

4

15 < 30

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele: Agrár képzési területen szerzett, legalább alapfokozatú szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens

 

 

Szakirányú továbbképzési szakjaink (más félévben kerülnek meghirdetésre)

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó

130 000 Ft

4

15 < 25

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyerhet az a jelentkező, aki nem agrár képzési területen szerzett MSc, vagy azzal egyenértékű egyetemi végzettséggel rendelkezik. A szakra való jelentkezés feltétele, hogy a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek.A szakirányú továbbképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató és azt a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogadja.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Máté András egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó

130 000 Ft

4

15 < 25

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Agrár képzési terület bármely képzési ágán, bármely szakán BSc, vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettség

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Máté András egyetemi docens

 


Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

hulladékkezelési és -hasznosítási

200 000 Ft

2

15 < 30

Részvétel feltétele: Műszaki vagy agrár képzési területen alapképzésben, egyetemi, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: hulladékkezelési és hasznosítási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Aleksza László egyetemi docens

Figyelem! A képzés egy része Miskolcon zajlik!

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

kynológus

160 000 Ft

4

15 < 30

szombatonként

Részvétel feltétele: Az agrár, az orvos- és egészségtudomány, valamint a természettudomány képzési területen szerzett alapképzettség (BSc).

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kynológus

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

megújuló energia-termelési és -hasznosítási

130 000 Ft

3

15 < 25

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyerhet az a jelentkező, aki az agrár képzési területen mesterképzési (MSc), vagy azzal egyenértékű egyetemi végzettséget és mérnöki szakképzettséget szerzett.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mesterszintű alternatívenergia-gazdálkodási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Máté András egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

130 000 Ft

3

15 < 30

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Heltai Miklós egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

130 000 Ft

3

15 < 30

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Heltai Miklós egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

130 000 Ft

4

15 < 25

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele: A képzésben agrár képzési területen alapképzésben (BSc), vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Füleky György, egyetemi tanár

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

növénygenetika és növénynemesítés

130 000 Ft

4

15 < 25

félévente két hét

Részvétel feltétele:  Agrár képzési terület, mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett, alapfokozatú mérnöki szakképzettség, beleértve a főiskolai végzettséget is. Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szakra azok jelentkezhetnek, akik az alábbiakban felsorolt képzésekben mérnöki oklevéllel rendelkeznek.Új szakok közül. Alapképzések. Agrár képzési terület: erdőmérnöki, élelmiszer- és kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki. Műszaki képzési terület: biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki. A korábbi szakok közül: Agrár és természettudományi képzési terület alapképzési szakjain szerzett főiskolai szintű végzettség és mérnök szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

szakképzett méhész

140 000 Ft

4

15 < 30

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Agrár, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, gazdaságtudományok, jogi vagy államtudományi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakképzett méhész

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Sárospataki Miklós, egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

talajtani szakmérnöki

175 000 Ft

4

15 < 20

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Agrár képzési területen alapképzésben, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: talajtani szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csákiné dr. Michéli Erika egyetemi tanár

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

talajvédelmi szakelőadói

175 000 Ft

4

15 < 20

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Természettudomány, agrár vagy műszaki képzési területen alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: talajvédelmi szakelőadó

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csákiné dr. Michéli Erika egyetemi tanár

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

130 000 Ft

3

15 < 30

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Heltai Miklós egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

130 000 Ft

3

15 < 30

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele:  Bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Heltai Miklós egyetemi docens

 


Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

L

K

vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

140 000 Ft

2

15 < 25

félévente kétszer egy hét

Részvétel feltétele: A képzésben az agrár képzési területen alapképzésben vagy főiskolai képzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vetőmag-gazdálkodási szakmérnök

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin egyetemi docens