Átjelentkezés másik intézményből

Átjelentkezni csak akkor lehet a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar bármely szakára, ha az átjelentkezőnek jelenleg hallgatói jogviszonya van (ez lehet aktív, vagy passzív is) bármely más felsőoktatási intézménnyel, és szakjának képzési területe azonos az intézményünkben felvenni kívánt szak képzési területével (agrár vagy műszaki).

Átjelentkezés esetén az alábbi dokumentumokat kell a Tanulmányi Titkárságra elküldeni.

  • Kérvény. Ezt a kérvényt a kar dékánjának kell címezni. Tartalmaznia kell hogy honnan (melyik intézményből, karról, szakról, tagozatról, finanszírozási formáról), hová (SZIE MKK mely szakára, tagozatára, finanszírozási formára) szeretne jönni, rövid indoklással.
  • Leckekönyvmásolat vagy kreditigazolás az eddigi tanulmányokról (a leckekönyv minden olyan oldalát le kell fénymásolni, amelyen bejegyzés szerepel).
  • Igazolás a finanszírozásról. Igazolás, hogy az eddig elvégzett féléveket milyen finanszírozásban töltötte (félévenkénti felsorolással).

Az átvételi kérelmek benyújtási határideje minden évben

  • őszi félévre történő átjelentkezés esetén: augusztus 15.
  • tavaszi félévre történő átjelentkezés esetén: január 15.

A határidő után érkezett kérelmeket nem áll módunkban figyelembe venni.

A döntésről értesítést küldünk.

Cím:

SZIE MKK Tanulmányi Titkárság
Dr. Heltai Miklós
egyetemi tanár, dékán részére

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.