Felvételi tájékoztató érettségizetteknek

Tájékoztató azon középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők számára, akik rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, de korábban nem tettek emelt szintű érettségi vizsgát és jelenleg hallgatói jogviszonnyal nem rendelkeznek

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Ennek alapján minden jelentkező, akinek a legmagasabb végzettsége középfokú és nem rendelkezik elmelt szintű érettségivel, legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tegyen.

Az érettségi és a felvételi eljárás egymástól független, ezért a felvételi eljárásra történő jelentkezés nem váltja ki az érettségi jelentkezést, azt külön kell megtenni.

A május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő: 2020. február 15. (mivel szombati napra esik, a jelentkezési lapokat még február 17-én is be lehet nyújtani)

A választható emelt szintű érettségi tantárgyak listája az alábbi linken található meg: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/emelt_vizsgatargyak_2020_20191210.pdf

Magyarországon a listában szereplő tantárgyak bármelyikéből tehet vizsgát a jelentkező függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat, vagy van-e már abból érettségi eredménye.

Jelentkezés helye és módja: A jelentkezést a területileg illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalban személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben vagy e-papír szolgáltatással lehet benyújtani.  A jelentkezés a www.oktatas.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével történik (az aktuális nyomtatvány várhatóan január második felétől lesz elérhető, közvetlenül a főoldalon). A jelentkezés gördülékenységének biztosítása végett letölthető felhasználói útmutató készül, amely tartalmazni fogja a jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok listáját is.

Az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

Vizsgadíj: az emelt szintű érettségi vizsga díja 2020. évben 40.000,- Ft/tantárgy. A vizsgadíjat az Oktatási Hivatalnak kell befizetni csekken vagy átutalással. Csekket a jelentkező a kormányhivatalban kaphat. Átutalás esetén a számlaszámot a jelentkezési lap kitöltési útmutatója tartalmazza. A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.

Az érettségi vizsga megszervezése: Az írásbeli és szóbeli vizsgák helyszínét a kormányhivatal jelöli ki. A kormányhivatal kéri fel a felügyelő, az írásbeli dolgozatokat javító és a szóbeli vizsgán kérdező tanárokat. Az érettségi vizsga helyszínéről és időpontjáról a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.

Felkészülés a vizsgára: Valamennyi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményeit 40/2002. (V.24.) OM rendelet (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok) tartalmazza. A felkészülést segítendő az Oktatási Hivatal minden vizsgaidőszakban megjelentet segédanyagokat a honlapján egy-egy tárgykörben

A vizsga eredményét igazoló dokumentum: Az érettségi vizsga eredményéről a vizsgázó egy érettségi tanúsítványt kap, amely dokumentum az érettségi bizonyítvánnyal együtt felhasználható a felsőoktatási felvételi eljárás során.

További információk és aktualitások az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) találhatók. Valamint javasoljuk, hogy jelentkezés előtt tájékozódjon volt középiskolájában, vagy a lakóhelyéhez legközelebb eső középiskolában.

Éretségi_jelentkezés_tájékoztató.pdf