Mesterképzéseink bemutatása

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Nappali képzések

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Képz.
terület

M

N

A

biológus(5)

támogatott

4

10 < 20

TERM

M

N

K

biológus(5)

420 000 Ft

1 < 10

M

N

A

környezetmérnöki (angol nyelven)(1) (3)

támogatott

4

1 < 10

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki (angol nyelven)(1) (3)

420 000 Ft

1 < 5

M

N

A

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1) (2)

támogatott

4

10 < 15

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1) (2)

420 000 Ft

1 < 5

M N A mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)(1) (2) támogatott 4 1 < 5 AGRÁR
M N K mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)(1) (2) 420 000 Ft 1 < 5

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven)(1) (5)

támogatott

4

1 < 5

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven)(1) (5)

420 000 Ft

1 < 5

M

N

A

növényorvosi(1)

támogatott

4

10 < 50

AGRÁR

M

N

K

növényorvosi(1)

420 000 Ft

10 < 50

M

N

A

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

4

1 < 5

AGRÁR

M

N

K

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven)(1)

420 000 Ft

1 < 5

M

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

4

1 < 5

AGRÁR

M

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)

420 000 Ft

1 < 5

 

Részidős képzések

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Képz.
terület

M

L

A

állattenyésztő mérnöki(1)(7)

támogatott

4

10 < 15

AGRÁR

M

L

K

állattenyésztő mérnöki(1)(7)

380 000 Ft

1 < 5

M L A környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(10) támogatott 4 10 < 20 AGRÁR
M L K környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(10) 380 000 Ft 1 < 5
M L A környezetmérnöki(1)(4)(6)(11) támogatott 4 10 < 30 MŰSZ
M L K környezetmérnöki(1)(4)(6)(11) 380 000 Ft 1 < 5
M L A mezőgazdasági biotechnológus(1)(2)(8) támogatott 4 10 < 20 AGRÁR
M L K mezőgazdasági biotechnológus(1)(2)(8) 380 000 Ft 1 < 5
M L A növénytermesztő mérnöki(1)(7) támogatott 4 10 < 20 AGRÁR
M L K növénytermesztő mérnöki(1)(7) 380 000 Ft 1 < 5
M L A ökológiai gazdálkodási mérnöki(1)(9) támogatott 4 10 < 15 AGRÁR
M L K ökológiai gazdálkodási mérnöki(1)(9) 380 000 Ft 1 < 5
M L A természetvédelmi mérnöki(1)(10) támogatott 4 10 < 15 AGRÁR
M L K természetvédelmi mérnöki(1)(10) 380 000 Ft 1 < 5
M L A vadgazda mérnöki(1)(7) támogatott 4 10 < 15 AGRÁR
M L K vadgazda mérnöki(1)(7) 380 000 Ft 1 < 5

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: állati biotechnológia, növényi biotechnológia.

(3) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás, ökotoxikológia, talaj- és vízvédelem.

(4) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás, talaj- és vízvédelem.

(5) Választható specializáció: ökológia.

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 3x1 hetes (összesen 14 nap, amelyből 3 nap szombatra esik) konzultációkon kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 2x1 hetes konzultáción kerül sor.

(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 5 hétvégén pénteken és szombaton, naponta 10 órában kerül sor.

(9) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái kéthetente, összesen hét héten keresztül pénteki és szombati napokon kerül sor, alapvetően napi 10 órában.

(10) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 10-12 pénteken kerül sor.

(11) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású (egyenesági) szakok közé tartozik, akkor - a korábban szerzett ismeretek megvizsgálásra vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen. A kérelemhez csatolandó a leckekönyv vagy az oklevélmelléklet (minden oldalának) fénymásolata, melyet az alábbi címre kell benyújtania:

Szent István Egyetem
Egyetemi Tanulmányi Hivatal
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanulmányi Titkársága
Gödöllő, Páter K. út 1. 2100

A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a Kar honlapján található:
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/kreditelismeresi-kerelem

A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: oklevél és oklevél-átlag igazolás, mely lehet a leckekönyv vagy az oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. Az oklevél-átlag hiánya kizáró jellegű, mert ez képezi a felvételi pontszámítás alapját.


Felvételi pontok számítása

 

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagának 18-szorozásával történik. Az oklevél átlaga és minősítése nem ugyanaz a fogalom. Átlag: 4,22 = szorozható, mert szám, minősítés: jó = nem szorozható, mert szöveg. A jelentkezéshez ezért az oklevélen kívül - ha azon nem került feltüntetésre - feltétlenül csatolni kell az oklevél-átlagot tartalmazó dokumentumot is. Ez lehet az oklevél melléklet vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala, illetve az intézmény által kiadott igazolás.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - oklevélátlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 - intézményi TDK részvétel: 3 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont
 - OTDK részvétel: 5 pont
 - publikáció: 6 pont
 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása