Mesterképzéseink bemutatása

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

környezetmérnöki(angol nyelven)(1)(4)(8)

támogatott

4

5 < 10

-

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki(angol nyelven)(1)(4)(8)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

MŰSZ

M N A mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1)(2)(3)(8) támogatott 4 15 < 20 - AGRÁR
M N K mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1)(2)(3)(8) 500 000 Ft 4 15 < 20 - AGRÁR

M

N

A

mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)(1)(3)(8)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)(1)(3)(8)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven)(1)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

növényorvosi(1)

támogatott

4

15 < 50

-

AGRÁR

M

N

K

növényorvosi(1)

500 000 Ft

4

15 < 50

-

AGRÁR

M

N

A

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven)(1)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M L A állattenyésztő mérnöki(1)(5) támogatott 4 15 < 20 - AGRÁR
M L K állattenyésztő mérnöki(1)(5) 500 000 Ft 4 15 < 20 - AGRÁR
M L A környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(6) támogatott 4 15 < 20 - AGRÁR
M L K környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(6) 500 000 Ft 4 15 < 20 - AGRÁR

M

L

A

környezetmérnöki(1)(4)(7)(8)

támogatott

4

15 < 30

-

MŰSZ

M

L

K

környezetmérnöki(1)(4)(7)(8)

500 000 Ft

4

15 < 30

-

MŰSZ

M L A mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1)(2)(3)(8) támogatott 4 15 < 20 - AGRÁR
M L K mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)(1)(2)(3)(8) 500 000 Ft 4 15 < 20 - AGRÁR

M

L

A

mezőgazdasági biotechnológus(1)(3)(5)(8)

támogatott

4

15 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági biotechnológus(1)(3)(5)(8)

500 000 Ft

4

15 < 20

-

AGRÁR

M

L

A

növénytermesztő mérnöki(1)(5)

támogatott

4

15 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

növénytermesztő mérnöki(1)(5)

500 000 Ft

4

15 < 20

-

AGRÁR

M L A természetvédelmi mérnöki(1)(6) támogatott 4 15 < 20 - AGRÁR
M L K természetvédelmi mérnöki(1)(6) 500 000 Ft 4 15 < 20 - AGRÁR

M

L

A

vadgazda mérnöki(1)(5)

támogatott

4

15 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

vadgazda mérnöki(1)(5)

500 000 Ft

4

15 < 20

-

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) Választható specializációk: állati biotechnológia; növényi biotechnológia.

(4) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; ökotoxikológia; talaj- és vízvédelem.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 2x1 hetes konzultáción kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 10-12 pénteken kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 3x1 hetes (összesen 14 nap, amelyből 3 nap szombatra esik) konzultációkon kerül sor.

(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Intézményi szabályok

Ha a jelentkező az oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású (egyenesági) szakok közé tartozik, akkor - a korábban szerzett ismeretek megvizsgálásra vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen a felsőoktatási intézményben. A kérelemhez csatolandó a leckekönyv vagy az oklevélmelléklet (minden oldalának) fénymásolata, melyet az alábbi címre kell benyújtania:

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Titkársága
Gödöllő, Páter K. út 1. 
2100

A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a Kar honlapján található: http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/mesterkepzeseink-bemutatasa/kredi...

A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél két tizedesjegy pontosságú átlagának 18-szorozásával történik. Az oklevél átlaga és minősítése nem ugyanaz a fogalom. Átlag: 4,22 = szorozható, mert szám, minősítés: jó = nem szorozható, mert szöveg. A jelentkezéshez ezért az oklevélen kívül - ha azon nem szerepel - feltétlenül csatolni kell az oklevél-átlagot tartalmazó dokumentumot is. Ez lehet az oklevélmelléklet vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala, illetve az intézmény által kiadott igazolás.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - oklevélátlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 5 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 - intézményi TDK részvétel: 3 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont
 - OTDK részvétel: 5 pont
 - publikáció: 6 pont
 - szakirányú oklevél: 10 pont
 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakirányú továbbképzés igazolása, szakmai tevékenység igazolása