Mesterképzéseink bemutatása

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

környezetmérnöki (angol nyelven) (1)(3)

támogatott

4

5 < 10

-

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki (angol nyelven) (1)(3)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

MŰSZ

M

N

A

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (1)(2)

támogatott

4

10 < 15

-

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (1)(2)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M N A mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (1)(2)(10) támogatott 4 5 < 10 - AGRÁR
M N K mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (1)(2)(10) 500 000 Ft 4 1 < 5 - AGRÁR

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (1)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

N

A

növényorvosi(1)

támogatott

4

10 < 50

-

AGRÁR

M

N

K

növényorvosi(1)

500 000 Ft

4

10 < 50

-

AGRÁR

M

N

A

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven) (1)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

növénytermesztő mérnöki (angol nyelven) (1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven) (1)

támogatott

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven) (1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

 

 

Levelező képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

állattenyésztő mérnöki(1)(6)

támogatott

4

7 < 15

-

AGRÁR

M

L

K

állattenyésztő mérnöki(1)(6)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

L

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)

támogatott

4

7 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

L

A

környezetmérnöki(1)(3)(5)

támogatott

4

7 < 30

-

MŰSZ

M

L

K

környezetmérnöki(1)(3)(5)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

MŰSZ

M

L

A

mezőgazdasági biotechnológus(1)(2)

támogatott

4

7 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági biotechnológus(1)(2)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

L

A

növénytermesztő mérnöki(1)

támogatott

4

7 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

növénytermesztő mérnöki(1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

L

A

ökológiai gazdálkodási mérnöki(1)

támogatott

4

7 < 15

-

AGRÁR

M

L

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki(1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

L

A

természetvédelmi mérnöki(1)

támogatott

4

7 < 15

-

AGRÁR

M

L

K

természetvédelmi mérnöki(1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

M

L

A

vadgazda mérnöki(1)

támogatott

4

7 < 15

-

AGRÁR

M

L

K

vadgazda mérnöki(1)

500 000 Ft

4

1 < 5

-

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: állati biotechnológia; növényi biotechnológia.

(3) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; ökotoxikológia; talaj- és vízvédelem.

(4) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; talaj- és vízvédelem.

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 3x1 hetes (összesen 14 nap, amelyből 3 nap szombatra esik) konzultációkon kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 2x1 hetes konzultáción kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái kéthetente, összesen hét héten keresztül pénteki és szombati napokon kerül sor, alapvetően napi 10 órában.

(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 10-12 pénteken kerül sor.

(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(10) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma menüpont oldalain található.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású (egyenesági) szakok közé tartozik, akkor - a korábban szerzett ismeretek megvizsgálásra vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen. A kérelemhez csatolandó a leckekönyv vagy az oklevélmelléklet (minden oldalának) fénymásolata, melyet az alábbi címre kell benyújtania:

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Titkársága
Gödöllő, Páter K. út 1. 2100

A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a Kar honlapján található:
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/mesterkepzeseink-bemutatasa/kreditelismeresi-kerelem-0

A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: oklevél és oklevél-átlag igazolás, mely lehet a leckekönyv vagy az oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. Az oklevél-átlag hiánya kizáró jellegű, mert ez képezi a felvételi pontszámítás alapját.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél két tizedesjegy pontosságú átlagának 18-szorozásával történik. Az oklevél átlaga és minősítése nem ugyanaz a fogalom. Átlag: 4,22 = szorozható, mert szám, minősítés: jó = nem szorozható, mert szöveg. A jelentkezéshez ezért az oklevélen kívül - ha azon nem szerepel - feltétlenül csatolni kell az oklevél-átlagot tartalmazó dokumentumot is. Ez lehet az oklevélmelléklet vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala, illetve az intézmény által kiadott igazolás.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - oklevélátlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 - intézményi TDK részvétel: 3 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont
 - OTDK részvétel: 5 pont
 - publikáció: 6 pont
 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása