MSc felvételi eljárás

Krediteljárás kezdeményezése

Minden olyan esetben, amikor a Jelentkező olyan mesterszakra adja be felvételi kérelmét, amelyre nem egyenes ágon jelentkezik, (nem a lent felsorolt, a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok valamelyikén végzett,) krediteljárást kell kezdeményeznie!
A krediteljárást a felsőfokú intézményben kell kérvényezni - a jelentkezés előtt vagy ezzel párhuzamosan - az alábbi dokumentum megküldésével:

 • A leckekönyv vagy a Diploma Supplement (minden oldaláról készült) fénymásolata,
 • Kérjük, hogy elérhetőségét is szíveskedjen közölni!
 • A kreditelismerési eljárás során a Szak vezetője, valamint a Kreditátvitli Bizottság azt vizsgálja, hogy a megjelölt szakra a Jelentkező felvehető-e. (Rendelkezik–e olyan előtanulmányokkal, amelyek előfeltételei a megpályázott mesterszaknak.)

A Kreditelismerési eljárásról a Jelentkező írásbeli értesítést kap.
A leckekönyv másolata az alábbi címre küldendő:
SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Tanulmányi Titkárság
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

 

MESTERKÉPZÉSEKRE VALÓ BEJUTÁS

 

Agrármérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: mezőgazdasági mérnöki szak

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki szakok.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: természettudományi, műszaki, társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, állattenyésztési, gazdasági ismeretek.

A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Állattenyésztő mérnök mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: növénytermesztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan, természetvédelmi mérnöki, állatorvosi osztatlan egységes szak.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági- és gazdálkodási ismeretek. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szak.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

 

Környezetmérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: környezetmérnöki alapszak

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: vegyészmérnöki, biomérnöki szakok, főiskolai szintű környezetmérnök szak, építőmérnöki alapszak (településmérnöki szakirány).

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról a fenti szempontok figyelembevételével a Kreditátviteli Bizottság dönt. A minimálisan igazolandó 60 kredit a következő ismeretkörökben szükséges: természettudományos ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia) 20 kredit, gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jog, menedzsment, kommunikáció) 10 kredit, szakmai ismeretek (gépészeti ismeretek, számítástechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek, biztonságtechnika, informatika) 30 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó további krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Mezőgazdasági biotechnológus mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: mezőgazdasági mérnöki szak

 • növényi biotechnológia szakiránynál: kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki alapképzési szakok.
 • állati biotechnológia szakiránynál: állattenyésztő mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: Agrár képzési területről: erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vadgazda mérnöki, kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki (állati biotechnológia szakirány választása esetén), állattenyésztő mérnöki (növényi biotechnológia szakirány választása esetén). Műszaki képzési területről: környezetmérnöki. Természettudományi képzési területről: biológia szak.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: természettudományi ismeretek modul 30-50 kredit, mezőgazdasági ismeretek modul 24-34 kredit, gazdasági és társadalomtudományi ismeretek modul 6-12 kredit. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül aTanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Növényorvosi mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, erdőmérnöki szakok.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, állattenyésztő mérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki és természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, állattenyésztés és gazdasági ismeretek. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a növénytermesztő mérnöki,mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: az agrár képzési terület gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki, valamint mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szakjai, az állatorvosi és erdőmérnöki osztatlan mesterképzési szakok; továbbá a természettudomány képzési terület természetismeret, környezettan és biológia alapképzési szakjai, a műszaki képzési terület környezetmérnöki alapképzési szakja.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, gazdasági és társadalomtudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

 

Ökotoxikológus mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: biológus, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, környezetmérnöki és biomérnöki alapképzési szakok.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: erdőmérnöki, kertészmérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszermérnöki alapképzési szakok, állatorvosi, általános orvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok, továbbá a vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan, földtudomány alapképzési szakok.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

 

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: mezőgazdasági mérnöki,állattenyésztő mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok, továbbá állatorvosi mesterképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: növénytermesztő mérnöki,környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, biológia.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-80 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges:- természettudományi ismeretek (állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, matematika, növényélettan, növénytan, statisztika, számítástechnika), 20-30 kredit- műszaki ismeretek (biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki ismeretek), 8-20 kredit - növénytermesztési ismeretek (agrokémia, talajtan, növénytermesztés, növényvédelem), 10-20 kredit - állattenyésztési és takarmányozási ismeretek (általános állattenyésztés, baromfitenyésztés, juhtenyésztés, sertéstenyésztés, szarvasmarha tenyésztés, takarmánygazdálkodás, takarmányozástan, állategészségtan, állathigiénia), 10-20 kredit, - gazdasági ismeretek (marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati gazdaságtan, üzemtan) 10-20 kredit. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 20 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok:

 • agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki alapképzési szakok;
 • műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapképzési szak;
 • természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi,környezettan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár,geográfus, geológus, környezettan-tanári, környezettudományi,környezetvédelem- tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű szakok.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges:szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): természetvédelmi állattan és növénytan, biogeográfiai és ökológiai ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem, természetvédelmi alapismeretek, természetvédelmi biológia. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Vadgazda mérnöki mesterképzési szak

Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: vadgazda mérnöki alapképzési szak

Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi szakok, valamint állatorvos egységes -és osztatlan szak.

A felsoroltaktól eltérő előképzettséggel rendelkezők jelentkezésének elfogadásáról az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A minimálisan igazolandó 60-84 kredit az alábbi ismeretkörökben szükséges: ökológiai és genetikai alapismeretek, vadászati állattan, vadállományok tervezése és szabályozása, élőhelyfejlesztés, vadászati alapismeretek, kynológia, fegyvertan, zárttéri vadgazdálkodás, vadászati módok, üzemgazdaságtan, trófeabírálat, vadbetegségek, műszaki alapismeretek, termőhely-ismerettan, vadállományok tervezése és szabályozása, élőhely-fejlesztés, erdészeti, állattenyésztési, növénytermesztési, vízgazdálkodási alapismeretek, halászati, jogi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben 60-84 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A legalább 60 kredit elismerése esetén legfeljebb további 24 kreditet a felsorolt ismeretkörökben a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Felvételi pontok számítása

 

Intézményi szabályok

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.

 

Általános pontszámítás

 • 100 pontos rendszer
 • Oklevél átlaga alapján: max. 90 pont
 • Többletpont alapján: max. 10 pont

 

Pontszámítás

Felvételi pontok:

 • oklevél átlaga alapján: 90 pont (átlag x 18)

Többletpontok: Maximum 10 többletpont adható.

 • Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont
  • Fogyatékosság: 1 pont
  • Gyermekgondozás: 1 pont
  • Halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
  • Hátrányos helyzet: 1 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont
 • Intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont
 • Intézményi TDK részvétel: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 5 pont
 • Publikáció: 6 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, de legkésőbb a www.felvi.hu oldalon közölt határidőig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevél átlag igazolása.
Többletpontokat igazoló és egyéb, a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás.