Dékáni köszöntő

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hazánk legnagyobb agrár-, környezettudományi és vidékfejlesztési területen képzést folytató felsőoktatási egysége. A gödöllői agrárképzés közel 70 éves múltra tekint vissza: a Magyar Agrártudományi Egyetem Agronómiai-, Állattenyésztési-, Agrárközgazdasági- és Gépesítési Karai 1950-től több lépésben költöztek Gödöllőre. 1951-től 1956-ig a nagyüzemi termelési ágazatok igényei szerint (növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia) több kar működött egymás mellett, majd 1957-ben a karok egyesültek Gödöllői Agrártudományi Egyetem néven. Több mint fél évszázados fejlődésének eredményeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, és annak jogutódja, a Szent István Egyetem az ország legnagyobb agrár-felsőoktatási és kutatási intézményévé vált, és meghatározó szerepet tölt be a hazai agárkutatások számos területén. A Mezőgazdaság-tudományi Kar 1999-ben nevét Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar elnevezésre változtatta, és azóta is ezen a néven működünk.

Karunk küldetése, hogy képzési programjaival, kutatási eredményeivel és szaktanácsadási munkájával hozzájáruljon egy új típusú, a természeti erőforrások fenntartható hasznosításán alapuló mezőgazdaság kialakulásához.

Ennek alapja, hogy az egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása közben megőrzi természeti- és ember alkotta környezetünk értékeit is (az élővilágot - benne vadászható, halászható és védett fajainkat -, az ivóvizet, a talajt, a levegőt, a tájat), azaz azokat az agrárökológia rendszereket, amiket az ember a mezőgazdasági termelés során alakított ki, de nem csak hasznosítási, hanem természeti értékeket is jelentenek. Küldetésünk, hogy részt vállaljunk a jövőben is élhető környezet megteremtésében és megőrzésében. Küldetésünk megvalósítása érdekében olyan kutatásokat végzünk, melyek az agrár-környezetgazdálkodás, a vidék- és területfejlesztés, a természetvédelem és a vadgazdálkodás szempontjait is szolgálják. Ugyanakkor nem hagyjuk figyelmen kívül az életminőség javítását, a versenyképesség-, az élelmiszer- és jövedelemtermelés feladatait sem.

A megújuló (természeti) erőforrások, mint alapanyagok, új lehetőséget adnak a környezettudatos és energiatakarékos életmód kialakításához. A jövő mezőgazdaságának egyik kihívása az élelmiszertermelés és a megújuló energiaforrások fenntartása közötti egyensúly kialakítása.

Bízunk benne, hogy kutatási programjaink megadják a megfelelő tudományos alapot küldetésünk megvalósításához. A felsőoktatási képzési rendszer valamennyi szintjére és a mezőgazdasági tevékenységek valamennyi területére kiterjedő oktatási programjainkon keresztül pedig mindenkihez eljuttatjuk azokat, közös céljaink megvalósítása érdekében.