Tanulmányi Osztály

Hallgatói fogadóóra a Tanulmányi Osztályon:

Kérjük minden hallgató a saját ügyintézőjét keresse!

Hétfő, szerda, péntek: 9:00-12:00-ig
Kedden és csütörtökön: az ügyintézés szünetel
A levelezõ tagozatos képzések esetében az ügyintézés telefonon, illetve e-mailben történõ megkeresés alapján történik.

Szombati ügyelet levelező tagozatosok számára - a koronavírus helyzet miatt a 2020/21/1-es félévben nem tartunk ügyeletet.

Cím: 2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1., Fõépület földszint, 002., 003., 004., 007., 020., 021. szoba
Telefon: (+36) (28) 522 059
Fax (küldéskor kérjük a lapra ráírni a lapra, hogy "MKK TO"): (+36) (28) 410 804

 


Püspöki Magdolna
Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály vezető, Főépület földszint 002. szoba
Telefon: (+36) 28 410 131, (+36) 28 522 000 / 1036. mellék
Email: puspoki.magdolna@szie.hu
Ügyintézés: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc szak, Természetvédelmi mérnök MSc szak, ösztöndíjak
Püspöki Magdolna
Csernich Sándorné
tanulmányi előadó, Főépület földszint 007. szoba
Telefon: (+36) 28 522 000 / 1622. mellék
E-mail: csernich.sandorne@szie.hu
Ügyintézés: Agrármérnök MSc szak, Környezetmérnök BSc és MSc szakok, Mezőgazdasági biotechnológus MSc szak, Mezőgazdasági mérnök BSc nappali szak, Növényorvos MSc szak, Növénytermesztő mérnök BSc és MSc szak, Ökotoxikológus MSc szak, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc szak, jubileumi diplomák
Csernich Sándorné

Püspökné Szabados Kinga
tanulmányi előadó, Főépület földszint 020. szoba
Telefon: (+36) 28 522 000 / 1655. mellék
E-mail: puspokne.szabados.kinga@szie.hu
Ügyintézés: Angol nyelvű képzések

Püspökné Szabados Kinga
Straubné Nagy Ilona
tanulmányi előadó, Főépület földszint 004. szoba
Telefon: (+36) 28 522 000 / 1609. mellék
E-mail: straubne.nagy.ilona@szie.hu
Ügyintézés: Agrármérnök egységes, osztatlan szak, Állattenyésztő mérnök BSc és MSc szak, Kertészmérnök BSc szak, Vadgazda mérnök BSc és MSc szak, Állattenyésztő mérnök BSc levelező szak (beregszászi kihelyezett képzés), Vadgazda mérnök MSc levelező szak (csíkszeredai kihelyezett képzés)
Straubné Nagy Ilona
Szabóné Péli Anasztázia
tanulmányi előadó, Főépület földszint 003. szoba
Telefon: (+36) 28 522 000 / 1604. mellék
E-mail: szabone.peli.anasztazia@szie.hu
Ügyintézés: Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak, Mezõgazdasági mérnök BSc levelező szak, Mezõgazdasági mérnök BSc levelező szak (beregszászi kihelyezett képzés), Mezõgazdasági mérnök BSc levelező szak (zentai kihelyezett képzés), Ökológiai gazdálkodási MSc szak, Természetvédelmi mérnök BSc szak, Szakirányú továbbképzési szakok
Szabóné Péli Anasztázia
Besenyei Márk
kari Neptun rendszergazda, Főépület földszint 021. szoba
Telefon: (+36) 28 522 000 / 1601. mellék
E-mail: besenyei.mark@szie.hu
Ügyintézés: Neptunnal kapcsolatos ügyek, diákigazolvány
Besenyei Márk
Mészáros Mariann
Gödöllői Campus órarendszerkesztő, Főépület 2. emelet
Telefon: (+36) 28 522 000 / 1603. mellék
E-mail: meszaros.mariann@szie.hu
Ügyintézés: órarend (csak oktatók!)

 


 

A TANULMÁNYI OSZTÁLY FŐ FELADATAI

 • Nappali és levelező tagozatos tanévi időbeosztások elkészítése
 • Felvételi tájékoztatók elkészítése, karbantartása
 • Felvételi tájékoztatók szervezése, tartása
 • Felvételi eljárás lebonyolítása
 • A féléves beiratkozás előkészítése és ellenőrzése
 • Mintatantervek változásainak nyomon követése, Neptun rendszerben történő aktualizálása
 • A féléves oktatói órarendi igények begyűjtése, összesítése
 • Tantárgyak meghirdetése a Neptun rendszerben
 • A hallgatók féléveinek lezárása, átlagszámolás
 • Költségtérítés, különeljárási díjak kiírása, befizetés nyomon követése a Neptun rendszerben
 • Számlaigénylés átvétele a hallgatótól, ügyintézése a Pénzügyi Osztály felé
 • Ösztöndíj összesítők havi elkészítése, utalásra történő továbbítása
 • Diákigazolvány ügyintézés, ideiglenes diákigazolvány kiállítása
 • Hallgatói jogviszony igazolás, konzultációkon való részvétel igazolásának kiadása
 • Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérvények átvétele, azok bírálatra történő előkészítése az oktatási dékánhelyettes felé
 • Határozatok postázása, hallgatók értesítése
 • Leckekönyvek aláíratása
 • NEPTUN hallgatói nyilvántartó rendszer adatainak naprakész karbantartása
 • Hallgatók jogszabály alapján történő átsorolása, annak előkészítése
 • Szakirányválasztások követése
 • Tanszékek tankönyv és jegyzetigényeinek felmérése, majd rendelések
 • Záróvizsga előkészítése (jegyzőkönyvek előkészítése, oklevelek, oklevélmellékletek nyomtatása, aláíratása)
 • Diplomaosztó szervezése, lebonyolítása
 • Kapcsolattartás az évfolyamfelelős hallgatókkal, HÖK-kel
 • Diákhitel Központtal való kapcsolattartás
 • Statisztikai adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal felé
 • Kari szabályzatok előkészítésében való részvétel
 • Tanulmányi és Diákjóléti Bizottság, Oktatási és Kreditátviteli Bizottság, Hallgatói Fegyelmi Bizottság munkájában való részvétel