A Kar története

Az agrárszakismeretek felsőfokú oktatása Magyarországon közel kétszáz éves múltra tekint vissza. A kor követelményeinek megfelelő, az egyes észak- és nyugat-európai országok mintájára létrehozandó önálló agrártudományi egyetem alapításának gondolata az 1900-as évek elején vetődött fel. Az agrártudományok egyetemi oktatása az első világháborút követően, a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Mezőgazdasági Osztályán kezdődött meg (1920). Ezt a képzési programot 1934-től a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának Mezőgazdasági Osztálya vette át.

http://dev.mkk.szie.hu/sites/default/files/images/15%281%29.JPG

1945-ben Budapest székhellyel és négy karral alapították meg az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetemet, melynek célja és feladata az volt, hogy összefogja az ország öt városában működő mezőgazdaság-tudományi, állatorvos-tudományi, erdőgazdaság-tudományi, valamint kert- és szőlőgazdaság-tudományi karokat. A gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása érdekében a Magyar Agrártudományi Egyetem Agronómiai-, Állattenyésztési-, Agrárközgazdasági- és Gépesítési Karai, -amelyek később összevonásra kerültek, -1950-től több lépésben átköltöztek Gödöllőre. 1951-től 1956-ig a nagyüzemi termelési ágazatok igényei szerint (növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia) több kar működött egymás mellett, majd 1957-ben a karok egyesültek Gödöllői Agrártudományi Egyetem néven. Több mint félévszázados fejlődésének eredményeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem az ország legnagyobb agrárfelsőoktatási és kutatási intézményévé vált és meghatározó szerepet játszott a hazai agárkutatások számos ágazatában. A Mezőgazdaságtudományi Kar 1999-ben nevét Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar elnevezésre változtatta.

2013-ban döntött a Kormány a felsőoktatási intézmények kiválósági alapú rangsorolásáról. Megnevezték azokat az intézményeket, amelyek kiemelt, kutatóegyetemi, alkalmazott kutatások főiskolája, valamint kutató kari státuszt kapnak. Enne a döntésnek értelmében a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar elnyerte a ’Kutató kar’ elismerő címet. A kitüntetés értékét növeli, hogy országosan mindössze négy kart – köztük a Szent István Egyetemről a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kart és az Állatorvos-tudományi Kart – érdemesítették erre.

A kitüntetés egyértelmű üzenet a kormányzat részéről, hogy a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar által képviselt értékekre, irányra és minőségre szüksége van az országnak. Jelent számunkra presztízst, amely kiemel bennünket a hazai agrár-felsőoktatási karok sorából, jelent címkézetten érkező kiválósági támogatást, amely segít bennünket pozíciónk további erősítésében, és végül felelősséget is jelent a minőség megőrzését és jobbítását célzó, az elméleti és gyakorlati ismeretek összhangját megteremtő képzések fenntartására.

 

A Kar eddigi vezetői

 

1945-1946 Dr. Surányi János
1946-1948 Dr. Schandl József
1948-1949 Dr. Szekeres Vince
   
1957-1960 Dr. Bálint Andor
1960-1962 Dr. Cselőtei László
1962-1966 Dr. Penyigey Dénes
1966-1967 Dr. Tóth Mihály
1967-1969 Dr. Petrasovits Imre
1969-1972 Dr. Bálint Andor
1972-1975 Dr. Udvari László
1975-1977 Dr. Petrasovits Imre
1977-1978 Dr. Nagy Emil
1978-1981 Dr. Lőrincz József
1981-1984 Dr. Burján Ambrus
1984-1989 Dr. Nagy Emil
1990-1996 Dr. Sajgó Mihály
1997-1999 Dr. Heltai György
2000-2007 Dr. Dimény Judit
2008-2011 Dr. Csányi Sándor
2012 Dr. Füleky György
2012-2015 Dr. Gyuricza Csaba
2015 Dr. Tőzsér János
2015-2018 Dr. Posta Katalin
2018 Dr. Urbányi Béla
2019-2021 Dr. Heltai Miklós