Vállalati kapcsolatok

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar a Gödöllői Agrártudományi Egyetem jogutódjaként működő Szent István Egyetem keretei között működik. A Kar mindig is kiemelten fontosnak tartotta a gazdasági szereplőkkel történő kapcsolattartást.

Miért érdemes a gödöllői egyetem vállalati programjában részt venni?

 • Képzési kínálatunk révén munkatársai tudását akár levelező munkarendben bővítheti, továbbfejlesztheti.
 • Szaktanácsadást is végző oktatóink, kutatóink segíthetik a gazdálkodókat az általuk adaptálható legújabb ismeretek megszerzésében.
 • Az innovációs járulék államkaszába történő befizetése helyett a vállalkozás olyan, az érdekeiket szolgáló kutatás-fejlesztési, szaktanácsadási feladatokkal bízhatja meg a SZIE MKK-t, melyek a vállalkozás fejlődéséhez, piaci működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
 • Klaszter együttműködésben intézményünk a kutatói bázisával tudja a szövetségre lépő vállalatokat segíteni.
 • A kötelezően befizetendő szakképzési járulék felajánlásával támogathatja a gödöllői képzés színvonalát.
 • Oktatási céllal történő eszközfelajánlásnak köszönhetően hallgatóink mindig a legújabb eszközök, rendszerek használatát ismerik meg és a szakmájukban is vélhetően ezek használatát fogják előnyben részesíteni.
 • A kutatási és a pályázati együttműködések révén a résztvevő vállalkozások piaci előnyhöz juthatnak.
 • Társadalmi presztízst jelent minden résztvevő vállalat számára, ha a „gödöllői agrár” Vállalati Programjában részt vesz.

Továbbképzési lehetőségek

Akár családi vállalkozásról, akár nagyüzemről van szó, a képzett munkaerő nélkülözhetetlen a minőségi termeléshez és a vállalkozás fejlődéséhez. Gödöllőn, a Mezőgazdaság– és Környezettudományi Karon - akár levelezős munkarendben is - számos képzés nyújt arra lehetőséget, hogy a vállalatok dolgozói, vezetői továbbképzésen bővíthessék ismereteiket.

Alapképzések (BSc)
   Kertészmérnöki
   Környezetmérnöki
   Mezőgazdasági mérnöki
   Természetvédelmi mérnöki
   Vadgazda mérnöki

Osztatlan képzés
   
Agrármérnöki

 

 

Mesterképzések (MSc)
   Állattenyésztő mérnöki
   Biológus
   Környezetgazdálkodási agrármérnöki
   Környezetmérnöki
   Mezőgazdasági biotechnológus
   Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki
   Növényorvosi
   Növénytermesztő mérnöki
   Ökológiai gazdálkodási mérnöki
   Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
   Természetvédelmi mérnöki
   Vadgazda mérnöki
Szakirányú továbbképzések
   Alapszintű nemzetközi mezőgazdasági
   Alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó
   Alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó
   Halászati-halgazdálkodási
   Kertészeti marketing és logisztika
   Kynológus
   Lótenyésztő
   Megújuló energia termelési és hasznosítási
   Mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
   Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
   szakirányító

   Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
   szakmérnök
   Mezőgazdasági környezetgazdálkodási
   Mezőgazdasági vízgazdálkodási
   Növénygenetika és növénynemesítési
   Takarmányozási és takarmánygazdálkodási
   Talajtani szakmérnök
   Talajvédelmi szakelőadói
   Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító
   Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök
   Vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

Gyakorlati képzési program

Mérnöki gyakorlati félév
   Az agrár felsőoktatásban bevezetésre került bolognai rendszer alapján az alapképzés 6+1 féléves. Gödöllőn a +1 félév mérnöki gyakorlati félév, melynek keretében hallgatóink 13 héten keresztül a versenyszférában szereznek tapasztalatokat. Folyamatosan bővítjük a szakmai gyakorlati helyeink bázisát, hogy hallgatóink a képzésüknek és érdeklődésüknek megfelelően teljesíthessék a félévet.
   Családi gazdaságoktól a nagyvállalatokig várjuk olyan cégek jelentkezését,amelyek megfelelő szakmai színvonal mellett tudják fogadni a hallgatókat, ezáltal segítve diákjaink tapasztalatszerzését.

Üzemlátogatások
  Az alap- és mesterképzési szakokon számos tantárgy kereté­ben a tantermi és tanüzemi órákat üzemlátogatások és szak­mai tanulmányutak egészítik ki. Ezek célja, hogy hallgatóink első kézből ismerhessék meg a gazdálkodás, a környezet- és természetvédelem hagyományos és legújabb módszereit.

Gödöllő a szakmának képez!
  Két évente Kerekasztal a szakmai gyakorlatrólcímmel konferenciát szervezünk. Ennek célja, hogy összegezzük és értékeljük a kar alapképzési (Bsc) szakjaihoz kapcsolódó külső szakmai gyakorlatok tapasztalatait annak érdekében, hogyképzési programjaink a végzetteket minél jobban felkészítsék az őket alkalmazó munkaerő piac igényeire.

Kapcsolattartó: Aranyos Lajos, gyakorlati képzési referens, Tel.: 28-522-059, E-mail: aranyos.lajos@mkk.szie.hu

Szaktanácsadás

A szaktanácsadás munkatársaink szakismereteinek kiterjesztését jelenti, mely egyben hozzájárul a gazdálkodók egymás és a témaspecialisták közötti információcseréjéhez is. A szaktanácsadás olyan ismeretek átadása, melyek felhasználásával a gazdálkodó nagyobb jövedelemre tehet szert.
A mezőgazdasági szaktanácsadás oktatási módszerekkel tá­mogatja a gazdálkodókat a termelési folyamatok fejlesztésében, elősegítve ezzel a gazdálkodók életszínvonalának növelését, valamint a vidéki élet társadalmi megítélésének javulását.
A SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán a szaktanácsadás olyan szolgáltatás, amely hatékony kommunikációs módszerek alkalmazásával segíti a gazdálkodókat az általuk adaptálható legújabb ismeretek megszerzésében.

Szakterületek:

 • Állattenyésztés
 • Alternatív-energia termelés és gazdálkodás
 • Földművelés és földhasználat
 • Halászat, halgazdálkodás
 • Hulladékgazdálkodás
 • Kertészet
 • Környezetvédelem
 • Megújuló energia termelés és hasznosítás
 • Mezőgazdasági biotechnológia
 • Növénytermesztés
 • Növényvédelem
 • Ökotoxikológia
 • Takarmányozás és takarmánybiztonság
 • Természetvédelem
 • Vadgazdálkodás
 • Vetőmag-gazdálkodás

Kapcsolattartó: Aranyos Lajos, gyakorlati képzési referens, Tel.: 28-522-059, E-mail: aranyos.lajos@mkk.szie.hu

Szakmai együttműködések

Közös pályázatok
   Nemzeti és európai uniós pályázatok esetében is tapasztalható, hogy a kiírók előnyben részesítik a több résztvevő által együttesen megvalósítani kívánt projekteket. Így egyetemünkkel, mint a tudományos hátteret adó intézménnyel történő közös pályázat valamennyi fél számára hasznos lehet.

Klaszter együttműködések
   A klaszterek olyan cégek gazdasági hálózatai, amelyek ugyanabban az ágazatban (előállítók, szállítók, kutatók, szolgáltatók) dolgoznak, illetve azonos ágazatokat fognak össze. A MKK ezekben, mint kutató– és szaktanácsadó hely vesz részt.
   Nyitottak vagyunk minden olyan klaszterben való tagságra, mely a mezőgazdaság, az élelmiszer­termelés és a környe­zetvédelem területén alakul.  

Laborvizsgálatok
   Jól felszerelt laboratóriumainkban számos vizsgálat elvégzé­sére nyílik lehetőség (a talaj– és vízmintáktól elkezdve a takar­mánymintákon keresztül, a szermaradványok kimutatásáig).

Eszköz felajánlás
   Több vállalat is felismerte annak hasznát, hogy az általuk forgalmazott eszközökből, rendszerekből a gödöllői egyetem részére felajánlanak oktatási mennyiséget. Ennek köszönhető-en hallgatóink mindig a legújabb eszközök használatát ismerik meg és a szakmájukban is vélhetően ezek használatát fogják előnyben részesíteni.

Szakdolgozati témajavaslatok, ösztöndíj felhívások
   Cégek, vállalatok vagy akár családi gazdaságok is elküldhetik szakdolgozati témajavaslataikat, melyekben egy-egy őket érintő téma kidolgozását, intézményünk szakmai hátterével, hallgatóinkra bízzák. A témát javasló cég, a szakmailag kompetens tanszék és a hallgatók közös munkájából egy mindenki számára előnyös együttműködés alakulhat ki.
   Szívesen fogadjuk vállalatok szakmai ösztöndíjakra irányuló felajánlásait, amelyekkel közösen támogathatjuk tehetséges hallgatóinkat a Tudományos Diákköri munkában vagy a szakdolgozatuk elkészítésében.

Kutatási együttműködések
   Karunk mindig partner volt a vállalkozásokkal, egyesületekkel közös kutatási projektekben, ezáltal szakmai segítséget nyújtva a projekt eredményeihez. Egyik ilyen a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete, amely az MKK Állattenyésztés-tudományi Intézettel együttműködve 2009. és 2010. novemberében központi saját teljesítmény vizsgálatot (STV) indított Gödöllőn, 9 tenyészetből érkezett 21 választott bikaborjúval. A számos kutatási együttműködésre néhány példa:

 • A Körösladányi Vaddisznóskert védett  növényekre gyakorolt hatásának felmérése - Megbízó: Délalföldi Erdészeti Zrt.
 • Az M5-ös autópálya üzemeltetés keretében megvalósítható energiahatékonysági és megújuló energiatermelési lehetőségek feltérképezése és értékelése - M5 Zöld Autópálya koncepció kidolgozása - Megbízó: AKA Alföldi Koncessziós Autópálya Zrt.
 • Különböző takarmány-alapanyagok higiéniai állapotának és mikotoxin terheltségének felmérése Magyarország egyes régióiban - Megbízó: UBM Kft.
 • Sütőipari technológiából származó elfolyóvíz elemzése hal-modellrendszerben és a vizsgálat elhelyezése a vállalkozás minőségbiztosítási rendszerében - Megbízó: SióKenyér Sütőipari Kft.
 • Tejfeldolgozó elfolyóvizének elemzése hal-modellrendszerben és a vizsgálat elhelyezése a vállalkozás minőségbiztosítási rendszerében - Megbízó: Naszálytej Zrt.

Országos Vadgazdálkodási Adattár
   Gödöllőn, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Vadvilág Megőrzési Intézetében működik az Országos Vadgazdálkodási Adattár, mely a vadászati törvényben megfogalmazott célokat és a következő szempontokat teljesíti: a vadállományra és a vadgazdálkodásra vonatkozó adatok tárolása és feldolgozása (állománybecslés, gazdálkodási jelentések, trófeabírálat), a tárolt adatok térképi megjelenítése, a vadgazdálkodási igazgatásban és tervezésben felmerülő feladatokhoz adatok szolgáltatása.