Magyar Tudomány Ünnepe

A Magyar Tudomány Ünnepe
2019. november 4-30.

„Értékteremtő tudomány”

A Magyar Tudományos Akadémia 2019 novemberében 16. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2019” című országos és határon túli programsorozatot, amelynek idei mottója: „Értékteremtő tudomány”.

Az ezévi rendezvénysorozat kitüntetett célja: felhívni a figyelmet arra, hogy támogató környezetben valamennyi tudományterület megteremti – egy nemzet jólétét szolgálva, nemzeti kincseit gyarapítva – azt az értéket, amely annak megfelelő helyén hasznosul, és ezek az értékek természetükből adódóan más módon mérhetőek. A programsorozat foglalkozik azzal a jelenséggel, hogy több tudományterületen paradigmaváltás megy végbe napjainkban, valamint hangsúlyozza a kutatási eredmények felelős interpretálását. Az idei mottó felhívja a figyelmet a kutatói pálya vonzerejére is, és a kutatómunkát mint hivatást hirdeti a felnövekvő generációk számára.

Kiemelt témakörök:

  • fenntartható környezetgazdálkodás és az éghajlatváltozás kihívásai;
  • az őshonos magyar nyelv és nyelvközösség az ezredforduló utáni világban;
  • a népegészségtan legújabb eredményeinek megismertetése;
  • új gyógyszerek előállítása: kutatás és innováció;
  • precíziós növénytermesztés;
  • mesterséges intelligencia és automatizálás az élettudományokban, képi analitika a sejtkutatásban;
  • a körforgásos gazdaság kulcskérdései;
  • csúcs kutatási infrastruktúrák (nagyberendezések) értékteremtése a legújabb technikákon keresztül

A 2019. évi Magyar Tudomány Ünnepe kapcsolódik továbbá az Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Eötvös-emlékévhez.

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar által szervezett programok a „Magyar Tudomány Ünnepe 2019” rendezvénysorozaton:

 

A rendezvény címe: SZIE MKK Tudományos Diákköri Konferencia
A rendezvény időpontja: 
2019. november 20.
A rendezvény helyszíne: SZIE MKK Kari Tanácsterem, Intézeti oktató termek, IV. előadó
Kapcsolattartó: Dr. Pető Ákos, e-mail: peto.akos@mkk.szie.hu

A rendezvény címe: "Agrár - társadalom?" - A szociális mezőgazdaság céljai és képzési igénye
A rendezvény időpontja: 2019. november 29. (péntek) 10.00
A rendezvény helyszíne: SZIE MKK Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet,
Humán Stúdió, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Kapcsolattartó: Bálint Csaba, e-mail: balint.csaba@gtk.szie.hu  telefon: +36/308612334

 

REGISZTRÁCIÓS KÉRDŐÍV