Alapképzéseink bemutatása

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A

N

A

környezetmérnöki(1)(2)

támogatott

7

15 < 40

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. szakmai előkészítő tárgy(12)

MŰSZ

A

N

K

környezetmérnöki(1)(2)

290 000 Ft

A N A környezetmérnöki(1) támogatott 7 5 < 15 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. szakmai előkészítő tárgy(12)
MŰSZ
A N K környezetmérnöki(1) 290 000 Ft

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven)(1)(2)(4)(8)

támogatott

7

15 < 160

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven)(1)(2)(4)(8)

290 000 Ft

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

7

5 < 15

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven)(1)

290 000 Ft

A

N

A

természetvédelmi mérnöki(1)

támogatott

7

15 < 70

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

N

K

természetvédelmi mérnöki(1)

290 000 Ft

A

N

A

vadgazda mérnöki (magyar nyelven)(1)

támogatott

7

15 < 50

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

N

K

vadgazda mérnöki (magyar nyelven)(1)

290 000 Ft

A

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)

támogatott

7

5 < 15

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)

290 000 Ft

O

N

A

agrármérnöki(1)(3)(8)

támogatott

10

15 < 110

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

O

N

K

agrármérnöki(1)(3)(8)

300 000 Ft

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A

L

A

mezőgazdasági mérnöki(1)(7)

támogatott

7

15 < 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

L

K

mezőgazdasági mérnöki(1)(7)

250 000 Ft

A

L

A

természetvédelmi mérnöki(1)(6)

támogatott

7

15 < 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

L

K

természetvédelmi mérnöki(1)(6)

250 000 Ft

A

L

A

vadgazda mérnöki(1)(5)

támogatott

7

15 < 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(11)

AGRÁR

A

L

K

vadgazda mérnöki(1)(5)

250 000 Ft

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(3) Választható specializációk: állattenyésztés, mezőgazdasági vízgazdálkodás, növény- és vetőmagtermesztés.

(4) Választható specializációk: helyi termék-előállítás, klímavédelmi ismeretek, klímatudatos gazdálkodás, tógazdasági haltenyésztés.

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente 2x1 hetes konzultáción kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a félév kezdetén egy hetes konzultáción, valamint átlag 10 szombaton kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái szombati napokon kerül sor. Az első szemeszterben a szombati napokon kívül egy pénteki napon is..

(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(9) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(11) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(12) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(13) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

 

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2019. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

 

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetében.

Szak

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása