Záróvizsga információk

Útmutató szak/diplomadolgozat leadásához
a 2020/2021. tanév őszi félévére a SZIE MKK-n

 

A 2020/2021 tanév őszi félévében esedékes szak/diplomadolgozatok leadásához, valamint a záróvizsgák sikeres lebonyolításához kérjük hallgatóinkat és kollégáinkat, hogy az alábbiak szerint járjanak el:

 • A Hallgató elektronikus úton jelentkezik a záróvizsgára a Neptun rendszerben.

Jelentkezési határidő: 2020. október 15.

 • A szak/diplomadolgozat benyújtása a 2020/21 tanév őszi félévében kizárólag elektronikus úton, pdf formátumban történik. A dolgozat befogadásának és bírálatra való alkalmasságának igazolásáról szóló nyilatkozatot (ld. http://mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak, Nyilatkozat dolgozatba) a hallgató és a konzulens által aláírt, beszkennelt formában kell tartalmazni a dolgozatnak.
 • A dolgozatot tartalmazó fájlt az alábbi egységes elv szerint kell elnevezni. Az ettől eltérő néven beküldött dolgozatokat nem áll módunkban befogadni.

 

Fájl név minta: Képzésiszint_tagozat_Szak_VezetéknévKeresztnév_2020_I.pdf

1-1 konkrét példa képzési szintenként:

BSc_nappali_VM_NyúlNyumyóka_2020_I.pdf

MSc_levelező_KGA_VízVendel_2020_I.pdf

Szakmérnök_levelező_HG_ZebraDánió_2020_I.pdf

Az egyes szakok megnevezései:

KRM – Kertészmérnök

KM – környezetmérnök

MM – mezőgazdasági mérnök

TV – természetvédelmi mérnök

VM – vadgazdamérnök

ÁM – állattenyésztő mérnök,

MB – mezőgazdasági biotechnológus

KGA – Környezetgazdálkodási agrármérnök

NO – Növényorvos

NT – Növénytermesztő mérnök

ÖG – Ökogazdálkodási agrármérnök

TAK – Takarmányozási és takbiztonsági mérnök

KY – Kynológus

PM – Precíziós mezőgazdasági szakmérnök

NG – Növénygenetika és nemesítés szakirányú továbbképzés

TT – Talajtani szakmérnök

VI – Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

HH – Hulladékkezelési és hasznosítási szakmérnök

HG – Halászati és halgazdálkodási szakirányú továbbképzés


 • A Hallgató határidőre elküldi emailben az elkészült szak/diplomadolgozatát pdf-formátumban, valamint a „Javaslat dolgozat bírálóira” c. adatlapot az általa ismert adatokkal kitöltve (dolgozat címe, hallgatói adatok) egyidejűleg a tanulmányi ügyintézőjének és belső témavezetőjének. Nyomtatvány elérhető:

http://mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak

Határidő: 2020. október 22. 23:59

Késedelmes leadási határidő: 2020. október 29. 23:59

 • A belső témavezető elküldi a kitöltött „Javaslat dolgozat bírálóira” c. adatlapot a szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátornak.

Határidő: 2020. október 27. 23:59

Késedelmesen leadott dolgozat esetén a határidő: 2020. november 3. 23:59

 • Tanulmányi ügyintéző feltölti a dolgozatot a SZIE tárhelyre. A tárhelyen képzési szintenként, tagozatonként minden szaknak önálló mappa kerül kialakításra, amelyet a tanulmányi ügyintézők osztanak meg a megfelelő intézeti/tanszéki adminisztrátorral.
 • Tanulmányi ügyintéző a határidőn túl leadott dolgozatok késedelmi díját a Neptun rendszerben a hallgató számára kiírja.

Határidő: a dolgozat beérkezésekor, folyamatosan.

 • A szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátor a hallgató nevét, a szakdolgozat címét, a témavezetőt és a két bíráló nevét excel táblázatban rögzíti, majd a tárhelyről letölti és kiküldi a dolgozatot bírálatra a felkérő levéllel és a szakdolgozat bírálati lappal együtt. A bírálatok beérkezésének határideje 2020. november 23. Nyomtatvány letölthető: http://www.mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak (szakdolgozat bírálati lap), majd kezeli a beérkező bírálatokat (továbbítja a hallgatóknak és a tanulmányi ügyintézőnek) és előkészíti a záróvizsgát.

Határidő: a dolgozat beérkezésekor, folyamatosan.

 • A bírálat beérkezésekor az eredményeket a szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátor a már említett excel táblázatban rögzíti és átadja a vizsgabizottság titkárának. Továbbá az adminisztrátor feladata a szakdolgozatok intézeti/tanszéki archiválása és megőrzése!

 

Záróvizsgázóknak fontos határidők a 2020/2021 tanév őszi félévben:

 • Záróvizsgára jelentkezési határidő:                               2020. október 15.
 • Szak/diplomadolgozat leadási határidő:                               2020. október 22.
 • Szak/diplomadolgozat késedelmes leadási határidő:    2020. október 29.
 • Vizsgaidőszak:                                                               2020. november 2 - 20.
 • Felkészülés a záróvizsgára:                                            2020. november 3 - 30.
 • Záróvizsga időszaka:                                                     2020. december 1-8.

(A vészhelyzet feloldása esetén, az aktuális szabályozás függvényében.)

 •  Diplomaátadó ünnepség:                                              2020. december 18.

(Az aktuális szabályozás függvényében kerül megrendezésre.)

 

A kialakult helyzetre való tekintettel kérünk mindenkit, hogy a megadott határidőket pontosan tartsa be!

Hallgatóinknak sikeres felkészülést kívánunk!

Kollégáinknak köszönjük az eljárásrend betartását!

SZIE MKK