Karunkról

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-000
Fax: +36 (28) 410-804
e-mail: dekan@mkk.szie.hu

Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia

Karunk küldetése, hogy részünk legyen a jövőben is élhető környezet megteremtésében és megtartásában. Ezért olyan kutatásokat végzünk, melyek az agrár-környezetgazdálkodást, a vidék- és területfejlesztést, a természetvédelmet szolgálják, de nem hagyják figyelmen kívül az életminőség javítását, a versenyképesség-, az élelmiszer- és jövedelemtermelés feladatait sem.

A megújuló természeti erőforrások, mint alapanyagok, új lehetőséget adnak a környezettudatos és energiatakarékos, a meglévő erőforrásokkal gazdálkodni tudó életmód kialakításához. A mezőgazdaságnak ezért egy új kihívással is meg kell küzdenie: a korábban élelmiszerként/takarmányként termelt növények (vagy azok előállítására használt termőterületek) egy részére ma már az energiaszektor is igényt tart (bioetanol, biodízel vagy más felhasználású biomassza előállítása céljából). A jövő feladata az élelmiszertermelés és a megújuló energiaforrások előállítása közötti egyensúly kialakítása.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oktatói és kutatói intenzív kutatási és pályázati tevékenységet folytatnak. A Kar számos hazai és nemzetközi kutatóintézettel, egyetemmel, vállalattal tart fenn kapcsolatot, végez közös kutatásfejlesztéseket.