Ösztöndíjak

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2020/2021. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA

 

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó
hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév (10 hónap) időtartamára.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza

1.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas  illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második felében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek

             2.        Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.

3.        A 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.

4.         Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

5.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatot a hallgatók a saját karuk Dékáni Hivatalába nyújthatják be egy nyomtatott példányban és elektronikusan, melynek határidejét a karok határozzák meg.

karok a benyújtott pályázatokat rangsorolják és további ügyintézésre, 2020. július 15-ig megküldik a Képzésadminisztrációs Központ részére.

 

A SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán 9-en részesülhetnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a 2020/2021-es tanévben azon hallgatók közül, akik az előző tanév során

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, és
  • szakmai területen is kimagaslóan teljesítettek.

A pályázatok elbírálása és pontozása

A 2011. évi CCIV. törvény, illetve az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 42. §-a alapján történik a pályázatok elbírálása, valamint az MKK pontozási rendszere alapján a pontozása.

Tanulmányi teljesítmény értékelése

Tanulmányi teljesítmény a hallgató utolsó két aktív félévi súlyozott tanulmányi átlagából számítható, annak egyszerű számtani átlagával. Amennyiben a hallgató utolsó két félévéből az egyik szakmai gyakorlati félév, az azt megelőző aktív félév átlagát kell helyette figyelembe venni. Ha a két utolsó aktív félév átlaga nem éri el a 4,50 tanulmányi átlagot, a hallgató köztársasági ösztöndíjban nem részesülhet.

Nyelvvizsga

A nyelvvizsga időkorlát nélkül beszámítható.

Szakmai tevékenység értékelése

  • Szakmai tevékenységet bizonyító dokumentumoknál és igazolásoknál csak azok vehetők figyelembe, melyek a megelőző tanévben születtek.
  • A dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a pályázati űrlapon szereplő mely tevékenységet igazolja.
  • Minden jogcímért csak egyszer adható pont.

Közéleti, sport és egyéb tevékenység értékelése

  • Közéleti, sport és egyéb tevékenységet bizonyító dokumentumoknál és igazolásoknál csak azok vehetők figyelembe, melyek a megelőző tanévben születtek.
  • A dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a pályázati űrlapon szereplő mely tevékenységet igazolja.
  •  Minden jogcímért csak egyszer adható pont.

A pályázatot egy eredeti nyomtatott példányban postai úton az MKK Dékáni Hivatalba kell benyújtani, valamint egyidejűleg kérjük elektronikusan is megküldeni a dekan@mkk.szie.hu e-mail címre. Kizárólag azok a pályázatok érvényesek és kerülnek értékelésre, amelyek mindkét formában a megadott határidőig benyújtásra kerülnek!

A pályázatot az alábbi posta- és e-mail címre kérjük eljuttatni (egy eredeti példányban):

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Dékáni Hivatal
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
dekan@mkk.szie.hu

Benyújtási határidő: 2020. június 30. kedd (hiánypótlás nem lehetséges)

Elektronikus formában június 30. 24.00 óráig fogadunk be pályázatot, ill. legkésőbb ezen a napon adható postára az eredeti pályázat. Kérjük, hogy a nyomtatott pályázatokat elsőbbségi postával legyenek szívesek megküldeni a megadott címre!

Eredmények közzététele: 2020. július 7. kedd

Fellebbezési határidő: 2020. július 10. péntek 12 óra

Végleges rangsor közzététele: 2020. július 14. kedd

A pályázat mellékletei:

  • pályázati űrlap (kitöltve és aláírva), mely letölthető a kari honlapról:

http://mkk.szie.hu/osztondijak

  • a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok és igazolások

A nyertesek számára a 2020/2021-es ünnepélyes tanévnyitón kerülnek átadásra a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozó oklevelek.

 

Felhívás hallgatóknak

Pontozási rendszer

Űrlap