Tudományos Diákkör (TDK)

TDK Programfüzet 2019

Kedves Kollégák és TDK-s Hallgatók!

A Szent István Egyetem karain 2019. november 20-án ismét megrendezzük az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciát. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a konferencia rendezésével kapcsolatos határidők az alábbiak:

 • Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30. du. 16:00
 • Egyoldalas összefoglalók beküldése: 2019. szeptember 30. du. 16:00
 • Adatnyilvántartási nyilatkozat eredeti aláírt példányának leadása: 2019. szeptember 30. du. 16:00
 • Dolgozat leadása: 2019. október 28. du. 16:00
 • Konferencia időpontja: 2019. november 20.

Jelentkezni a NEPTUN rendszeren keresztül lehet. Az elkészített egyoldalas összefoglalókat tdk@mkk.szie.hu címre kérjük elküldeni, WORD formátumban (.doc vagy .docx). A konferencia kiadvány egységes formai követelményei miatt kiemelten fontos, hogy az összefoglalók a mellékelt mintának megfelelően készüljenek el. A 2019. szeptember 30. du. 16:00 után leadott jelentkezéseket, illetve összefoglalókat a szoros nyomdai és szervezési határidők miatt nem tudjuk befogadni! Az adatnyilvántartási nyilatkozatokat az Állattenyésztés-Tudományi Intézet (ÁTTI) adminisztrációján (szobaszám: 1096, Bényi Erzsébet) kérjük munkaidőben leadni!

Figyelem, kizárólag a nyilatkozattal rendelkező konzulensek válnak hivatalossá!

Jelen felhívás közzétételének időpontjában a soron következő XXXV. OTDK központi, illetve szekció felhívásai még nem nyilvánosak, így ezek megjelenéséig a XXXIV. OTDK követelményeihez igazítjuk a kari konferencián bemutatandó dolgozatok követelményrendszerét.

A dolgozatok elkészítésének formai követelményei az XXXIV. OTDK követelményeihez igazítottak, így tervezett OTDK szekciónak megfelelően elkészítendők. A formai követelmények és elsősorban az abban meghatározott terjedelem betartása az esetleges OTDK részvétel miatt kiemelten fontos!

Formai követelmények agrár: http://otdk.hu/media/uploads/agrar1melleklet.pdf

Formai követelmények biológia: http://otdk.hu/media/uploads/biologia1melleklet.pdf

A szak- és diplomadolgozatok TDK dolgozatként való benyújtásával kapcsolatban a XXXIV. OTDK Központi felhívásában, továbbá a megcélzott szekció kiegészítésében foglaltak az irányadók.

XXXIV. OTDK központi felhívása részvétellel kapcsolatos melléklete: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdf

Agrártudományi Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKagrarfelhivas.pdf

Biológia Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKbiologiafelhivas.pdf

A kari konferencia szekciói és azok elnevezése az összefoglalók beérkezését és feldolgozását követően válnak véglegessé.

FONTOS INFOMÁCIÓ: A soron következő, XVII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciának (OFKD_2020) a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara ad otthont 2020 tavaszán. A konferencia időpontja: 2020. április 6–7. (tavaszi projekthét). Az OFKD-n való részvétel előfeltétele, hogy a nevezett dolgozat korábban bemutatásra kerüljön. Ebben a tekintetben a kari TDK megfelelő fórum lehet minden olyan hallgató számára, aki a tavaszi OFKD-n is indulni kíván.

Eredményes felkészülést és sok sikert kívánok a Kari Tudományos Diákköri Tanács nevében a tudományos diákköri munkához!

 

Üdvözlettel,

Dr. Pető Ákos
MKK TDT elnök

 

Szabó Rubina Tünde
MKK TDT Titkár

 

Gödöllő, 2019. szeptember 19.

 

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TDK tevékenységét támogatják:

 • SZIE Rektora
 • SZIE MKK Dékánja és Dékánhelyettesei
 • SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
 • SZIE MKK AKI Halgazdálkodási Tanszék
 • SZIE MKK Állattenyésztés-tudományi Intézet
 • SZIE MKK Hallgatói Önkormányzat
 • SZIE MKK Környezettudományi Intézet
 • SZIE MKK Növényvédelmi Intézet
 • SZIE MKK Tudományos Diákköri Tanács
 • SZIE MKK TTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
 • SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet
 • AgriDron Kft.
 • Agro Aim Hungária Kft.
 • A Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány
 • Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
 • BIOMI Kft.
 • Bonafarm Csoport
 • Caprivorus Kft.
 • CiToxLAB-Hungary Kft.
 • ConTerra Mérnöki Iroda Kft.
 • Enviroscience Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.
 • Fuchs Tej Kft.
 • GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Gödöllői Gazdász Hallgatókért Alapítvány
 • Haltudományok Fejlesztéséért Alapítvány
 • Hegykői Mg. Zrt.
 • Hunor Webmagazin & Safari Magazin
 • Hydro-Fish Kft.
 • IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Innoprofit Kft.
 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
 • Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
 • Magyar Országos Horgász Szövetség
 • Magyar Talajtani Társaság
 • MTA Ökológiai Kutatóközpont
 • MICSU-FARM Kft.
 • Nematológiai Szakkollégium
 • Orosco Kft.
 • PlasmoProtect Kft.
 • Profikomp Környezettechnika Zrt.
 • Syngenta Magyarország Kft.
 • Szabolcsi Halászati Kft.
 • Talajvédelem.hu
 • Tájökológiai Lapok
 • Tógazda Halászati Zrt.
 • Univer Product Zrt.
 • V-95 Általános Vállalkozási Kft.
 • Vad-ész Mérnökiroda Bt.
 • Vitafort Zrt.
 • WESSLING Hungary Kft.
 • WWF Magyarország

Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónknak, aki segítette hallgatóink önképző, kutató munkáját, kiváló munkáik díjazását és a konferencia megrendezését.