Béres ösztöndíj 2019

BÉRES ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ösztöndíj célja:

a) Egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában, aki a Kar alapképzéseiben, illetve a mesterképzésben vesz részt.
b) Az ösztöndíjat az előző tanévben nyújtott teljesítmény alapján, pályázat benyújtásával lehet elnyerni.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

1. A pályázatot a 2019/2020. tanévre szóló ösztöndíjra a tanévet megelőző évben, azaz a 2018/2019. tanévben kell benyújtani.
2. A 2019/2020-as ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akik a 2018/2019. tanévben az alapképzés első, második, illetve harmadik évfolyamán, vagy a mesterképzés 1-3. félévében tanulnak.

Az ösztöndíj elnyeréséhez a hallgatóknak az alábbiakkal kell rendelkezniük:

a) a Növénytudományokból, illetve azt megalapozó tárgyakból (Kémia, Biokémia, Növénytan, Növényélettan, Növényvédelem, Talajtan, Agrokémia, Genetika, Kertészet, Növénynemesítés stb.) legalább jó átlageredmény elérése,
b) Növénytudományok, illetve a felsorolt kapcsolódó tudományterületek témaköréből tudományos diákköri dolgozat, vagy diplomamunka készítése,
c) készség szintű angol vagy német szakmai nyelvismeret.

A pályázatot elektronikusan (PDF formátumban, a dekan@mkk.szie.hu e-mail címre) valamint 1 eredeti, aláírt példányban (személyesen vagy postai úton), kérjük benyújtani 2019. május 10-ig, az alábbi címre:

SZIE MKK Dékáni Titkárság
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
A pályázat elbírálási határideje: 2019. június 7.
Az ösztöndíj összege 200.000,-Ft/tanév