Béres Ösztöndíj 2020

BÉRES ÖSZTÖNDÍJ
 
 
Ösztöndíj célja:
 
a) Egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában, aki a Kar alap- (BSc) osztatlan vagy mesterképzéseiben (MSc) vesz részt.
 
b) Az ösztöndíjat az előző tanévben nyújtott teljesítmény alapján pályázat benyújtásával lehet elnyerni.
 
A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
 
A pályázatot a 2020/2021. tanévre szóló ösztöndíjra a tanévet megelőző évben, azaz a 2019/2020. tanévben kell benyújtani.
 
A 2020/2021-es ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akik a 2019/2020. tanévben az alapképzés (BSc), osztatlan képzés első, második, illetve harmadik évfolyamán, vagy a mesterképzés 1-3. félévében tanulnak.
 
Az ösztöndíj elnyeréséhez a hallgatóknak az alábbiakkal kell rendelkezniük:
 
a) a Növénytudományokból, illetve azt megalapozó tantárgyakból (kémia, biokémia, növénytan, növényélettan, növényvédelem, talajtan, agrokémia, genetika, kertészet, növénynemesítés) legalább jó átlageredmény elérése,
 
b) Növénytudományok, illetve a felsorolt kapcsolódó tudományterületek témaköréből tudományos diákköri dolgozat, vagy diplomamunka készítése,
 
c) készség szintű angol vagy német szakmai nyelvismeret.
 
 
A pályázatot elektronikusan (PDF formátumban, a dekan@mkk.szie.hu e-mail címre) valamint 1 eredeti, aláírt példányban (személyesen vagy postai úton), kérjük benyújtani 2020. május 31-ig, az alábbi címre:
 
SZIE MKK Dékáni Titkárság
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
 
A pályázat elbírálási határideje: 2020. június 30.
Az ösztöndíj összege 200.000,-Ft/tanév