Demonstrátori pályázat a 2016/2017 tavaszi félévre

A 2016/2017. tanév 2. félévében a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon tanuló hallgatók köréből 11 fő részére demonstrátori díjak odaítélésére van lehetőség az alábbiak szerint:

  • A demonstrátori pályázatok kiírására az intézeti/ tanszéki hirdetőtáblákon és intézeti/tanszéki honlapokon kerül sor.
  • A pályázatot az Intézetben kell leadni, melynek határideje: 2017. február 15. (e-mailben és nyomtatott formában is)
  • Kizárólag csak a formanyomtatványon beadott pályázatok kerülnek elbírálásra.

 

  • A pályázatról szóló döntés Kari szinten történik minőségi rangsor alapján, melynek bírálati szempontjai:
  • tanulmányi eredmény
  • szakmai tevékenység
  • nyelvvizsga

 

  • A nyertes hallgatók öt hónapon keresztül havi 8.000 Ft díjazásban részesülnek.