Demonstrátori pályázat a 2017/18 tanév tavaszi félévére

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018. tanév tavaszi félévében a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon tanuló hallgatók köréből 11 fő részére demonstrátori díjak odaítélésére van lehetőség az alábbiak szerint:

A demonstrátori pályázatok kiírására az intézeti/ tanszéki hirdetőtáblákon és intézeti/tanszéki honlapokon kerül sor.

A pályázatot az Intézetben kell leadni e-mailben és nyomtatott formában is, melynek határideje: 2018. február 16.

A konkrét feladatokat és feltételeket az intézetek határozzák meg. Az érdeklődők előzetesen az intézetvezetőtől/ tanszékvezetőtől vagy annak megbízottjától informálódhatnak.

A Pályázati űrlap a kari honlapról tölthető le:  http://mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak

Kizárólag csak a formanyomtatványon beadott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázatról szóló döntés Kari szinten történik minőségi rangsor alapján, melynek bírálati szempontjai:

-       tanulmányi eredmény
-       szakmai tevékenység
-       nyelvvizsga

A nyertes hallgatók öt hónapon keresztül havi 8.000 Ft díjazásban részesülnek.