Demonstrátori pályázat 2018/19 tavasz

A 2018/2019. tanév tavaszi félévében a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon tanuló hallgatók köréből 11 fő részére demonstrátori díjak odaítélésére van lehetőség az alábbiak szerint:

A demonstrátori pályázatok kiírására az intézeti/tanszéki hirdetőtáblákon és intézeti/tanszéki honlapokon kerül sor.

A pályázatot az Intézetben kell leadni e-mailben és nyomtatott formában is, melynek határideje: 2019. február 15.

A konkrét feladatokat és feltételeket az intézetek határozzák meg. Az érdeklődők előzetesen az intézetvezetőtől/tanszékvezetőtől vagy annak megbízottjától informálódhatnak.

A pályázati űrlap a kari honlapról tölthető le:  http://mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak

Kizárólag csak a formanyomtatványon beadott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázatról szóló döntés Kari szinten történik minőségi rangsor alapján, melynek bírálati szempontjai:

- tanulmányi eredmény
- szakmai tevékenység
- nyelvvizsga

A nyertes hallgatók öt hónapon keresztül havi 10.000 Ft díjazásban részesülnek.