Diplomaátadó ünnepség 2018 december

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Diplomaátadó Ünnepségén összesen 375 hallgató vette át a tanulmányok sikeres lezárását bizonyító diplomáját. A december 14-én tartott ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Palkovics László rektor úr, Simonné Dr. Sarkadi Lívia rektorhelyettes asszony és Dr. Helyes Lajos rektorhelyettes úr, valamint a társkarok dékáni vezetésének tagjai is.

Dékán Úr köszöntőjében kiemelte:

Fontos feladata lesz az itt végzetteknek, hogy kollégáitoknak, családtagjaitoknak és gyermekeiteknek továbbadják ennek a csodálatos szakmának a szeretetét és becsületét. Hazánk volt, van és lesz is agrárország. A magyar föld érték, melyen észszerűen és okszerűen kell gazdálkodni, úgy, ahogy az elődeink is tették, beletéve a magyarságukat is!

„Magyarnak lenni annyi, mint eggyé válni egy soha, sehol, semmilyen körülmények között nem kitéphető, nem megtagadható, nem másolható és semmilyen más népcsoportban nem létező túlélő vággyal, tehetséggel és öntudattal”

Legyetek büszkék magyarságotokra!

A túlélő vágyat és a tehetséget megmutattátok, mert diplomás értelmiségiekké váltatok. Legyen erős Bennetek az öntudat, az a tudás, amire alapozhattok és építkezhettek, és ha néha gondotok is lesz, gondoljatok arra: az Alma Mater mindig fogja a kezeteket.

Az ünnepségen a következő szakok hallgatói vehették át diplomájukat:

Angol nyelvű képzések: Mezőgazdasági mérnök és vadgazda mérnök alapszak, valamint Agrármérnöki és Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak.

Magyar nyelvű alapszakokon: állattenyésztő mérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök,

Magyar nyelvű mesterszakokon: okleveles agrármérnök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles környezetmérnök, okleveles mezőgazdasági biotechnológus, okleveles növényorvos, okleveles ökotoxikológus, okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök, okleveles takarmányozási- és takarmánybiztonsági mérnök, okleveles természetvédelmi mérnök, okleveles vadgazda mérnök (csíkszeredai kihelyezett tagozat),

Szakmérnök képzéseken: Hulladékkezelési- és hasznosítási szakmérnök, Növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök, vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, szakképzett méhész.

A Diplomaátadó Ünnepségen került sor a Kari kitüntetések átadására is.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanácsa „Doby Géza” díjat adományozott Dr. Kovács Alfréd Pál egyetemi docens részére valamint „Pro Facultati Scientiae Agrariae” díjat adományozott Dr. Bokor Zoltán tudományos főmunkatárs részére.  A Kari Tanács a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tiszteletbeli Tanácsadója címet adományozta  Katics Máté úrnak, a Czikkhalas Kft. cégvezetőjének. Címzetes egyetemi docensi címet kapott:  Bozánné Békesi Emese úrhölgy, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézete igazgató-helyettese a Kar Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetében; Dr. Bottlik László úr, a KITE Zrt. precíziós gazdálkodási szaktanácsadója a Kar Növénytermesztési Intézetében; Dr. Hajdú Csaba úr, az Amycel Spawn-Mate cégcsoport Közép- és Kelet-Európai Értékesítési Csoportja igazgatója a Kar Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetében; Duhay Gábor Antal úr, az Agrárminisztérium Európai Táj Egyezmény Szakértői Testülete elnöke a Kar Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetében.

A Kar dékánja „Dékáni dicséretben” részesítette: Dr. Koczka Noémi egyetemi adjunktust,  Prókainé Nemes Ágnes igazgatási ügyintézőt,  Dobiné Kovács Katalin Ágnes laboránst,  Lénárt Zoltánné műszaki szolgáltatót, Csorbai Balázs tudományos segédmunkatársat, Jakab Kornélia ügyvivő szakértőt.

Az ünnepség keretében adták át az Intézetigazgatói dicséreteket. A Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetben végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréséül „Intézetigazgatói dicséretben” részesült Horváth Enikő BSc hallgató. A Vadvilág Megőrzési Intézetben végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréséül „Intézetigazgatói dicséretben” részesült Köteles Petra BSc hallgató, valamint, Lakatos Erzsébet Anna BSc hallgató.

A Bonafarm ösztöndíjakat Menner Mariann mezőgazdasági HR vezető adta át Szakolczi Dóra Lívia állattenyésztő mérnök alapszakos, Handó Máté növényorvos mesterszakos és Kovács Annabella takarmányozási-és takarmánybiztonsági mérnök mesterszakos hallgató részére.

A fényképeket Balázs Gusztáv készítette.