Elhunyt Dr. Csighy Tibor egyetemi docens

Életének 92. évében elhunyt Dr. Csighy Tibor egyetemi docens, aki egész életében egyetlen munkahelyen, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán dolgozott. Szó szerint mindig itt élt, premontrei diákként ebben az épületben érettségizett 1946-ban, ezt követően elvégezte a budapesti közgazdasági egyetemet, amit befejezve ismét itt találjuk Gödöllőn.

Munkássága alatt megélt sok átszervezést, átnevezést, (amiben egyetemünknek fél évszázados, mindig megújuló gyakorlata van), címek és titulusok változtak, de ő maradt. 1972-ben megalakult a Melegégövi Oktatási Osztály, amely később Trópusi és Szubtrópusi Tanszékké lépett előre. Csighy Tibor kandidátusként egyike volt az alapító atyák hatos fogatának, s mint tőle várható volt, mindvégig kitartott ezen a helyen.

Tudományterületei a közgazdaságtanon belül a fejlődő országok agrárpolitikája és a nemzetközi makrogazdaságtani ismeretek voltak.

Részt vett a Trópusi Szak igen színes, sokszintű munkájában, a nemzetközi tanfolyamoktól a doktorképzésig bezárólag, oktatva hazánk tucatnyi felsőfokú intézményében sok száz magyar és külföldi hallgatót. Jegyzeteket írt, publikált, nevelt, ahogy megkövetelte ez az akkor még hazánkban egyedülálló intézmény. Diákjai kedvelték csípős humoráért, néha a követhetetlenség határáig kifeszített mondataiért… de kérem ez valahol a „politika”sajátossága…, mondta olyankor jellegzetes hamiskás mosolyával. Azokban az években lépett hatalmasat előre a harmadik világ, a fejlődő országok komoly új tényezőként jelentek meg, - nem csoda hát, hogy az agrárpolitika művelői, köztük kollégánk is boldogan vehettek részt tudományuk felvirágoztatásában. A GATE mellett a TIT volt Csighy Tibor másik nagy szerelme, évtizedekig járta az országot, hogy részt vehessen a ma már csak a régiek emlékezetében élő Társulat ismeretterjesztő tevékenységében.

Tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá kollégái és egykori diákjai