Emléktábla koszorúzás Várongon

Az iskolateremtő tudós és szakíró Sipos Sándor születésének évfordulóján a község alpolgármestere, volt tanítványai, közöttük a professzor talajművelési tanait követő térségi gazdálkodók, koszorúkat helyeztek el a várongi (Tolna m.) szülőház falán a 2013-ban felavatott emléktáblánál. Emlékbeszédet Birkás Márta professzor mondott. A koszorúzás után a résztvevők, méltóan a nagy elődhöz, talajállapot szemléket tartottak a térségi földeken.

Sipos Sándor egyetemünk jogelődjénél szerzett diplomát, majd a karcagi kutatóintézetben dolgozott vezető tudományos beosztásokban. 1974-1983 között Gödöllőn, a Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszéken a földműveléstan professzora volt.

Talajművelési tartamkísérleteket indított el, amelynek eredményeként munkatársaival együtt csernozjom-, erdő, réti és szikes talajok állapotjavítását célzó mélyítő művelési rendszereket dolgozott ki. Munkásságának másik kiemelkedő eredménye a talajművelési folyamatok új, logikus rendszerbe foglalása. A mezőgazdasági melléktermékek trágyaként hasznosításával már a téma népszerűvé válása előtt foglalkozott.

Sipos professzor múlhatatlan érdeme a hasznosítható eredmények elérését lehetővé tevő tudományos munkára késztetés, a kutatói áldozatvállalás erejének megláttatása és a tudományterület fejlesztésének felvállalása.

 

Kende Zoltán, Birkás Márta és Dekemati Igor az emléktábla előtt.

 

Az emlékező tanítványok (közöttük a fotó készítője is) a szülőház tornácán (a fölső sorban balról a második Vincze Márta, Várong alpolgármestere).

 

Az ásópróba jó szerkezetet mutat.

 

Fehérvári Sándor és Kende Zoltán véleményt cserél a talajról.