Gyászhír

Gerebenics Imre
1950-2021

Gerebenics Imre Budapesten született 1950. május 10-én. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen jogi, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán gazdasági tanulmányokat folytatott.

Életpályája során számos gazdasági, pénzügyi, illetve szakpolitikai területen dolgozott. Több évtizeden át tevékenykedett a Magyar Nemzeti Bank szakértőjeként különböző beosztásokban. Több kiemelkedő gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozás tevékenységét segítette elő igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagként. Elhunytáig a Solway Kft. ügyvezető igazgatói tisztségét töltötte be.

Gerebenics Imre elismert gazdasági szakember volt, aki tevékenységével számos területen kapcsolódott az agráriumhoz, közvetve egyetemünkhöz is. 1977-óta személyes kötődéssel vállalt feladatokat a mezőgazdasági termelés, az oktatás és a kutatás területéhez kapcsolódó projektekben. Jelentős tapasztalattal rendelkezett a gyepgazdálkodás, a gyümölcs- és zöldségtermesztés területén. Tevékenysége szakmai szempontból mértékadó volt a bioetanol előállítás, forgalmazás, illetve a fogyasztási struktúrák, valamint a megújuló energiaforrások szakterületén is. Tapasztalataira, az agrár-tevékenységekkel kapcsolatos gazdasági véleményére, posztulátumaira és prognózisaira szakértői szinten mindig lehetett számítani.

Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere igen kiterjedt volt. Szakmai együttműködést folytatott számos osztrák, cseh, szlovák, horvát, szerb és boszniai intézménnyel, vállalkozással, oktatókkal, kutatókkal. Romániai és kárpátaljai kapcsolatai is figyelemreméltóak voltak. Nemzetközi kapcsolatai révén aktív szerepet vállalt az Alpok-Adria tudományos együttműködés szervezési feladataiban. Szakmai tevékenységével, személyes és intézményi együttműködésével jelentős mértékben hozzájárult a Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar képzési feladatainak teljesítéséhez, a Növénytermesztési Intézet kutatási pályázatainak sikeres megvalósításához. Munkássága elismeréseként 2013-ban elnyerte a Kar Tiszteletbeli Tanácsadója kitüntetést.

Személyisége, kiemelkedő intellektusa, szakértelme és nem utolsósorban nyílt, barátságos egyénisége széles szakmai körök tiszteletét és elismerését szerezte meg számára. Talán két kivételes tulajdonságát kell kiemelnünk. Memóriája egyszerűen felülmúlhatatlan volt; agya számokat, adatokat, történelmi eseményeket szinte korlátlanul tárolt és hívott elő. Szakmai és személyes sikerei részben ennek voltak köszönhetők. Másik megemlítendő tulajdonsága a szerénysége volt. Pragmatikus, szinte puritán életet élt, ami sokak számára példamutató lehet a mai világban. Sokunknak jó barátja volt. Távozása betöltetlen űrt hagy maga után, emléke viszont továbbra is velünk marad. Nyugodjon békében.

Gödöllő, 2021. január

Jolánkai Márton