K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat

A több mint 30 éves K&H vezető pénzügyi intézetként ügyfeleinek okos döntéseinek elősegítésén túl felelősnek tekinti magát azért a társadalomért és környezetért, amelyben működik. Ennek érdekében az elmúlt években számos kezdeményezést indított - többek között - a fiatalok oktatása és a környezetvédelem területén, így bizonyítva elkötelezettségét a hosszú távon fenntartható fejlődés mellett. Ennek része volt a 2015-ben életre hívott K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat, amely, nagy örömünkre, a szakmai, az intézményi és a hallgatói oldalon egyaránt évről évre pozitív fogadtatásban részesül.

Az elmúlt öt évben összesen 16 felsőoktatási intézmény 265 tehetséges hallgatója nyújtotta be színvonalas szakmai munkáját, akik közül 37-en kaptak anyagi és szakmai támogatást tanulmányuk és kutatómunkájuk folytatásához. Mindez megerősíti bennünk azt a tényt, hogy a fenntartható agrárium kérdése a fiatal generáció számára is kiemelt fontosságú.

A program célja továbbra is az, hogy segítse azon hallgatók tanulmányát és kutatómunkáját, akik „kis tudósokként” új eljárásokkal állnak elő, és idővel változtathatnak a szakma jövőjén és megítélésén.

Idén ezért a körkörös/körforgásos gazdaságra (circular economy) fókuszálunk, ebben a témában várjuk a pályamunkákat.

Az ösztöndíjra a PhD, a mesterképzés és az alapképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. PhD kategóriában egy PhD tézisfüzettel vagy egy ezzel megegyező formájú, terjedelmű és szerkezeti felépítésű, a doktori disszertáció témáját, kutatási menetét és eredményeit bemutató magyar nyelvű összefoglalóval, mesterképzésen pedig egy TDK dolgozattal lehet pályázni. Az alapképzés kategóriában egy, az általunk megadott témában készült kétoldalas szakmai dolgozattal lehet jelentkezni.

A pályázati kiírás, adatlap és összegzés minta online, az alábbi linken elérhető: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa/fenntarthato-agrariumert-osztondijpalyazat

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 16., 23.59 óra
A pályázat benyújtási e-mail címe: a.farkas@well.hu

e-mail tárgya: K&H a fenntartható agráriumért 2020