Pályázati lehetőség Növényorvos hallgatók számára

Az FMC-Agro Hungary Kft. pályázatot hirdet Magyarország területén növényorvos MSc tagozatos szakon tanuló egyetemi hallgatók részére.

A 10-12 oldalas pályamunkákat az alábbi címmel várjuk:
„A növényvédelem és a jövő kihívásai”
avagy
„A növényvédelem és a harmonikus növénytáplálás szinergiája, mint a jövő élelmiszertermelésének kihívásaira (klímaváltozás, csökkenő peszticidválaszték, invazív fajok megjelenése stb.) adott válasz.”

A várt pályamunkákkal kapcsolatos elvárások leírása:
A téma kidolgozásának tartalmaznia kell a problémafelvetést, tapasztalati vagy kísérleti adatokat (a kísérlet elvégzése nem feltétele a pályázat beadásának), kapcsolódó fotókat, diagramokat, videót (ezek közül értelemszerűen a témához kapcsolódó anyagok szükségesek, nem feltétel minden elem alkalmazása) és a témához kapcsolódó irodalmi hivatkozásokat.

Pályázat formátuma és terjedelme: word és pdf formátumban, kizárólag e-mailben, 10-12 oldalas terjedelemben

Pályázat benyújtási határideje: 2020. április 30.

Beküldési cím: talentumpalyazat@fmcagro.hu

A pályázaton részt vehetnek a Magyarország területén növényorvos MSc tagozatos szakon tanuló egyetemi hallgatók. A pályázaton nem vehetnek részt az FMC-Agro Hungary Kft. dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói.

A pályázat benyújtása során kérjük az alábbi adatok megadását:

  • Személyes adatok: Név, lakcím, telefon, email-cím
  • Tanulmányokkal kapcsolatos adatok: egyetem, évfolyam és szak megnevezése

Pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálását és a győztes pályamunkákra kiválasztását az FMC-Agro Hungary Kft. 3 fős bizottsága végzi. Pályázat elbírálási határideje: 2020. május 30.

Díjazás (4 havi ösztöndíjként részletekben folyósítva):
I. díj: nettó 300.000.- Ft
II. díj: nettó 200.000.- Ft
III. díj: nettó 150.000.- Ft

Eredményhirdetés az FMC-Agro Hungary Kft. weboldalán és 2020. nyári országos rendezvényén. A nyerteseket e-mailben is kiértesítjük.

Jogok és kötelezettségek:
A pályázat benyújtója a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát részben vagy egészben, a nevének feltüntetésével az FMC-Agro Hungary Kft. weblapján és egyéb marketingkommunikációs anyagaiban felhasználja.

Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázó a pályázat benyújtásával és adatai megadásával hozzájárul, hogy adatait a Pályázat elbírálása és eredményhirdetése kapcsán az FMC-Agro Hungary Kft. kezelje. A pályázat nyertesétől a nyeremény kifizetése céljából további adatokat kérünk.

További infromációk: http://www.fmcagro.hu/talentumpalyazat<http://www.fmcagro.hu/talentumpalyazat>

Pályázati kiírás.pdf

Pályázati felhívás.pdf